Má praktický lékař povinnost vykonávat návštěvní službu?

18.7.2018 00:01
Zdraví

OTÁZKA: Má praktický lékař povinnost vykonávat návštěvní službu? Konkrétně: má povinnost vykonat návštěvu u starého prakticky nepohyblivého pacienta v případě jeho zdravotních obtíží? Co dělat, když to lékař odmítne?

ODPOVĚĎ:

Praktický lékař má vykonat návštěvu u pacienta, který se nemůže sám dostavit a jehož zdravotní stav vyžaduje kontrolu lékařem. Druhou možností je domluvit se s lékařem na tom, že pacientovi vystaví příkaz ke zdravotnímu transportu, jestliže jeho zdravotní stav neumožňuje dopravu k lékaři běžným způsobem, bez použití dopravní zdravotní služby. Pacienta pak dopraví k lékaři a následně i od něj převozová sanitka.

Návštěvní službu jako povinnou součást práce praktických lékařů však zmiňuje přímo zákon o zdravotních službách. Dle jeho § 7 součástí primární ambulantní péče poskytované registrujícími poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost je vždy návštěvní služba. Tu zákon dále specifikuje jako poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta (tedy doma nebo např. v zařízení sociálních služeb), a to zejména v případech, kdy se pacient s ohledem na svůj zdravotní stav nemůže dostavit do zdravotnického zařízení poskytovatele a poskytnutí zdravotní péče tímto způsobem je s ohledem na její charakter možné.

Na zajištění návštěvní služby je pamatováno i ve smlouvách o poskytování a úhradě hrazených služeb, uzavřených s VZP. Zde je mj. uveden celkový rozsah doby pro poskytování hrazených služeb (zpravidla min. 32 hodin týdně), z čehož je 20 hodin ordinační doby a ostatní doba má být využita pro návštěvní službu a administrativní činnost.

Můžeme také připomenout skutečnost, že nemožnost zajištění návštěvní služby je jedním z mála legálních důvodů, proč praktický lékař může odmítnout pacienta registrovat: Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout jeho přijetí do péče, pokud by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala výkon návštěvní služby. Celkem logicky z toho vyplývá, že u svých registrovaných pacientů má praktický lékař povinnost návštěvní službu zajišťovat.

Výkony návštěvní služby jsou obsaženy v Seznamu zdravotních výkonů; lékař je vykazuje pojišťovně a jsou mu jednotlivě hrazeny, mimo kapitaci. Nejčastěji jde o výkon Návštěva praktického lékaře u pacienta (v době vyhrazené pro návštěvní službu praktického lékaře). V roce 2017 ho pojišťovna uhradila ve více než 417 tis. případech, a to u 121 tis. pojištěnců, což znamená více než 3 návštěvy na jednoho navštíveného pacienta. Dále existuje výkon Návštěva praktického lékaře u pacienta v době mezi 19-22 hod. a dva výkony pro neodkladnou návštěvu (jeden na dobu mezi 22-06 hod., druhý pro den pracovního volna nebo pracovního klidu). Zvlášť se vykazuje doprava lékaře v návštěvní službě.

Pokud lékař odmítá zajistit svému registrovanému pacientovi návštěvní službu, je možné zaslat stížnost na krajský úřad, okresní sdružení praktických lékařů, Českou lékařskou komoru a zdravotní pojišťovnu.


Mgr. Oldřich Tichý?vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

Související články

Lékárny budou muset kvůli padělkům ověřovat každou krabičku léku

16.4.2018 00:01

Problémy s dodržováním ordinační doby lékařů v Praze

9.4.2018 00:01

Pacienti často nejsou informováni o možnosti nové léčby

30.3.2018 00:01

Hledají se lékaři do venkovských praxí

26.3.2018 00:01

Do kolika let chodit k dětskému lékaři

12.3.2018 00:01

Zkušenosti praktických lékařů s e-recepty

26.1.2018 00:01

Zbytečné návštěvy u lékaře stojí v Česku 20 miliard Kč

16.8.2017 00:01

Kdo předepisuje léky při a po hospitalizaci v nemocnici

15.8.2017 00:01

Zdravotní pojišťovny chtějí dát pojištěncům možnost ovlivnit výši pojistného.

30.6.2017 00:01

Výpis z karty pro závodního lékaře

26.4.2017 00:01

Co má zahrnovat pravidelná preventivní prohlídka

25.10.2016 00:01

Domácí testy mohou přispět k posílení zdravotní prevence

29.9.2016 00:01

Co je potřeba vědět, když chceme žádat o léčebnou rehabilitaci

5.5.2016 00:01

Musí se platiti sponzorský dar gynekologovi?

18.2.2016 00:01

Jak si pacienti představují moderní komunikaci s lékařem?

10.11.2014 00:01

Lidé si mohou vyžádat přehled vykázané zdravotní péče

21.4.2014 00:01

Preventivní prohlídky u praktického lékaře

21.11.2012 00:01

Do ordinace s chytrým telefonem

19.4.2012 00:01

Zavolejte lékaře na telefonu

9.9.2011 00:00

Pacienti mohou odhalit podvody lékaře

11.8.2011 00:00

Healthymagination: Nové nápady pro kvalitnější a levnější zdravotnictví

4.8.2011 00:00

Domácí ošetřovatelská péče je stále více žádaná

6.10.2010 00:00

Pacienti se mohou dotazovat na léky odborníků na portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv

14.7.2010 00:00

Elektronizací zdravotnictví může stát ušetřit až 66 miliard za rok!

11.5.2010 00:00

Když člověk nemá lékaře, najde mu ho zdravotní pojišťovna

13.7.2007 00:00

Vaše osobní práva

15.11.2001 00:00

Práva pacientů

5.4.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *