S léčením si můžete pomoci sami

14.10.2005 00:00
Zdraví

Energetická medicína je holistická filosofie, která učí: "Jsem zodpovědný za své zdraví. Na jisté úrovni jsem se proto podílel na vzniku této nemoci. Mohu se podílet na jejím vyléčení, tím že vyléčím sebe sama neboli svoji emocionální, psychickou, fyzickou a duchovní bytost."

Vyléčení ovšem neznamená uzdravení z fyzické nemoci, které nastane, když jsme úspěšně zastavili nebo ukončili fyzický postup nemoci. Odstranění nemoci na fyzické úrovni však nemusí znamenat, že pominulo emocionální a psychické napětí, které bylo součástí této nemoci. V takovém případě je možné, a často pravděpodobné, že se nemoc znovu objeví.

Proces léčení v rovině fyzického těla je pasivní; to znamená, že pacient má sklon podrobit se předepsané léčbě, místo toho aby se aktivně postavil nemoci a opět nabyl zdraví. Léčení v pravém slova smyslu je naopak aktivní vnitřní proces, který zahrnuje přehodnocení vlastních postojů, vzpomínek a přesvědčení s cílem zbavit se všech negativních vzorců, které brání plnému emocionálnímu a duchovnímu uzdravení. Taková vnitřní "inventura" vede nevyhnutelně k přezkoumání vnějších poměrů a k snaze udělat takové změny v životě, které uvedou v činnost vůli -- vůli vidět a přijmout pravdy o vlastním životě a o tom, jak jsme užívali své energie, ale také vůli začít používat energii k vytváření lásky, sebeúcty a zdraví.

Jazyk konvenční medicíny zní více vojensky než jazyk energetické medicíny: "Pacienta napadl virus," nebo: "Nějaká substance narušila buněčnou tkáň a vyvolala zhoubný nádor." Konvenční medicína považuje pacienta za nevinnou -- nebo doslova bezbrannou -- oběť bezdůvodného útoku.

V konvenční léčbě pacient postupuje podle pokynů lékaře, na něhož tak přechází veškerá odpovědnost za léčení. Během takové léčby je jistě důležité vzít v úvahu skutečnost, zda pacient s lékařem spolupracuje, ale jeho postoj je vzhledem k tomuto procesu považován za bezvýznamný -- léky a chirurgické zákroky mají vykonat většinu práce. V holistických terapiích je naopak nezbytná pacientova ochota plně se podílet na úspěšném vyléčení.

Holistická a konvenční medicína zaujímají rozdílné postoje k síle: aktivní a pasivní. Konvenční léčba chemickými prostředky nevyžaduje žádnou vědomou účast ze strany pacienta, ale holistické techniky, jako je například vizualizace, umocňují aktivní přístup pacienta. Jinými slovy, dochází ke spojení energií mezi vědomím pacienta a léčivou schopností terapie a někdy také lékaře. Je-li člověk pasivní a odevzdaný, nemůže se plně vyléčit; může se uzdravit, ale nikdy se zcela nevypořádá s původem nemoci...

Naši připoutanost ke zdrojům síly neovládá mysl, nýbrž emocionální potřeby. Pascalův výrok, že "srdce má své důvody, které rozum nezná", dokonale vystihuje tuto dynamiku. Kořistníci docházejí ke zjištění, že je pro ně nesmírně obtížné používat vlastní intuici. Jejich sebeúcta je natolik závislá na názoru zdroje síly, že automaticky odmítají jakoukoli informaci, kterou jim jejich intuice předává. Čistá intuice vyžaduje, abychom byli schopni respektovat své vlastní vjemy. Jestliže potřebujete, aby vám vaše vjemy schválila další osoba, výrazně zasahujete do schopnosti intuitivního poznání.

Vzhledem k tomu, že léčení je nepřenosné, představuje pro kořistníky mnohem náročnější úkol než pro lidi, kteří mají vědomí aktivní síly. Léčení je především individuální úkol. Nikdo se nemůže vyléčit za jiného člověka. Můžeme samozřejmě pomoci ostatním, ale nikdo nemůže někomu za jiného člověka odpustit. Stejně tak nikdo z nás nemůže zařídit, aby se někdo jiný zbavil bolestivých vzpomínek nebo zážitků, které potřebuje uvolnit, aby se mohl vyléčit. Pasivní síla je ze své podstaty závislá na vnějším zdroji, a proto působí proti úsilí celého kořistníkova biologického organismu oprostit se ode všeho, co z něj vysává energii. Kořistníci jsou prakticky naprogramováni na konvenční léčbu, což nemusí být vždy špatné, protože zůstávají-li pasivní, je to pro ně nejvhodnější způsob léčení.

Zdroj: Caroline Myssová: Anatomie ducha. Sedm úrovní síly a léčen. Nakladatelství DharmaGaia

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Jenže lidé nechtějí mít zodpovědnost za své zdraví, jsou...
Martina H.  |  14.10.2005 14:51

V článku se často objevuje v souvislosti se zdravím pojem intuice, což...
coroner  |  14.10.2005 16:42

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *