Křišťál - kámen který léčí

3.3.2000 00:00
Zdraví

Křišťál. tzv. horský. čirá odrůda obecného křemene, výskytem jeden z nejrozšířenějších minerálů, se už od nepaměti těšil široké oblibě. Ve starém Řecku se věřilo, že jde o zkamenělý led svatých vod, který ani v nejsilnějším žáru neroztaje.

Budhismus ho řadí mezi sedm drahocenností, jako kámen duchovního poznání, čistoty a dokonalosti náhledu. V křesťanském pojetí křišťálová koule symbolizuje čisté Boží "bílé" světlo, v němž je obsaženo celé spektrum barev, jak to vidíme po dešti za sluneční záře v podobě duhy, která se nad námi klene na obloze. Obecně řečeno, křišťál zosobňuje aspekt čistoty ve všech rovinách a formách.

Křišťál, "kámen kamenů". Celá tisíciletí byl považován za účinný talisman s tajemnými magickými schopnostmi. Šamani v Austrálii a na Nové Guinei s jeho pomocí přivolávají déšť, Tibeťané ho dodnes používají jako lék na otevřené rány, Japoncům symbolizuje trpělivost, moudrost a dokonalost a americkým Indiánům je prostředníkem při komunikaci s duchovním světem. Starověcí Římané jej znali jako lék proti zduření žláz, proti horečkám a na utišení bolestí. Později, ve středověku, byl drcen na prášek a užíván proti úplavici, průjmu, kolikám a dně. Oblázek křišťálu v ústech mírnil pocit žízně a položen na jazyku měl srážet teplotu. Lidé všech kultur jej ctili a všestranně prakticky používati a ani dnes tomu není jinak.

Křišťál symbolizuje světlo na Zemi. jeho očistnou, léčivou energii. Působí jako katalyzátor, který v nás urychluje výměnu energií. Negativní energii odebírá a pozitivní energií nás nabíjí. Zajišťuje rovnováhu, posiluje nás a v meditaci se stává zrcadlem naší duše, průvodcem na naší Cestě do transcendentního středu. V magické rovině odporuje všemu, co na něj působí v protikladu, věčné tmě, veškerému zlu, negativní energii, černé magii. Používáme ho jako kyvadlo k určení kladů a záporů, jako kouli k podpoření jasnozřivosti a obecně jako oblázku či prostého krystalu k podnícení inspirace a intuice.

Čirá jasná zář křišťálu nás spojuje s pramenem původní energie, která sídlí v naší duši jako Božské světlo a zcela nás prozařuje svou tvůrčí silou. To světlo je v nás stále, ale my ho často pro mnohé blokády a stěny, které jsme si v sobě vytvořili, necítíme. Křišťál propojuje naši duši s věčností Universa, čistí a chrání naši auru, odstraňuje blokády bránící průtok energie, veškeré nečistoty a disharmonie duše, prosvětluje naše pocity, myšlenky a představy a nabíjí nás novou životodárnou energií.

Křišťál nás učí vidět se takové, jací skutečně jsme. Pomáhá nám tím k odstraňování karmické zátěže, jakožto předpokladu našeho konečného vykoupení, cesty započaté mnoha minulými životy. Každou úchylku. která nám v tom brání, můžeme pomocí křišťálu lépe a ostřeji rozpoznat, a proto řešit a napravit. K tomu už potřebujeme jen vlastní vůli a úsilí.

Přírodní, ničím neznečištěná podstata křišťálu může energii posílit, koncentrovat, ukládat, přenášet nebo přeměňovat. Jestliže je náš organismus a duševní stav oslabený a v nerovnováze, přichází napětí, později bolest a nakonec i nemoc. Tomu všemu můžeme předcházet prevencí. Křišťál nosíme, kontemplujeme a meditujeme s ním, a jestliže nemoc přesto propukne, posilujeme jím postižená místa, která takto uvedeme do souladu s celým organismem a všemi energetickými centry. Křišťál existuje v rozličných tvarech krystalů, které mají přes svoji univerzálnost v mnohém rozdílnou schopnost, působnost, sílu a oscilaci, a proto záleží jen na naší zkušenosti a praxi, jak se rozhodneme a pro kterou oblast a poruchu ten který typ použijeme. Při modlitbě, kontemplaci a meditaci se doporučuje poloha krystalu špicí vzhůru, při léčení, zvláště blokád, kde je důležitý svod negativní energie, vždy špicí dolů. Křišťál má tu neobyčejnou a univerzální vlastnost, že je možno jej účinně použít ve všech energetických centrech těla a proti všem bolestem. Pomocí krystalu křišťálu můžeme dále spolehlivě určit i blokády a nemocné oblasti, které jsou v počátečním stadiu a ještě je jako napětí či bolest necítíme. To sice vyžaduje zvýšenou vnímavost, neboť se jedná o jemné chvění, ale i tu v sobě můžeme trpělivým cvičením prohloubit. Krystal, jakoby přitahován magnetem, táhne naši ruku vždy k oblasti, která je nějakým způsobem postižena.

V centru hrdla křišťál pozitivně působí na funkci štítné žlázy, v srdečním centru na srdce, krevní oběh a plíce, v pupečním centru na zažívací ústrojí atd.

Zdravotně nejúčinnější síla křišťádu je ovšem v jeho schopnosti tišit neuralgické bolesti. Pomáhá při nevolnosti, závratích, bolestech hlavy, migréně. Jako voda se doporučuje při kožních nemocech a popáleninách. Při průjmech a žaludeční nevolnosti užíváme vodu vnitřně po douškách.

Přestože křišťál není se svou hojivou energií zcela bezbranný v léčení následků, které jsou už jen pouhým vyvolaným stavem, odstraňuje především příčiny, tedy podstatu.
Nemáme-li k dispozici jiné kameny, křišťál je univerzálním prostředkem na všechny potíže, nemoce a neduhy. Pokládáme ho na odpovídající čakry, které jsou oslabené nebo blokované, nebo mezi ně k podpoře průchodu energie, anebo přímo na nemocná místa. Jako prevenci nosíme korále či přívěsek. Křišťálovou vodu, stejně jako u jiných kamenů, můžeme použít zevně, nebo užívat vnitřně jako elixír.

Bohatá drůza křišťálu by neměla chybět v žádném příbytku, kde je zapotřebí důkladné výměny energie. Tam působí nejen jako harmonický prvek ovlivňující mezilidské vztahy v rodině, ale společně s růženínem také jako ochrana před elektrickým smogem a zářením. Kromě toho vyrovnává a neutralizuje, je-li to nutné, patogenní zóny.

Levotočivý krystal má vlastnost principu jin, tiší bolesti, napětí a boří blokády, pravotočivý jang oživuje a posiluje. Vzácnější jsou "neutrální" krystaly, podle osy souměrné, zpravidla oboustranné, vodivé, kterými prochází energie přímo, bez výchylek. Jiné prameny rozlišují krystaly na tzv. mužské a ženské, podle tvaru jejich ukončení, buď se špicí nebo s hranou. Krystaly s pravidelnou šestibokou špicí uprostřed, tzv. "generátory" jsou dobrými vodiči energie, zatímco obvykle štíhlé "laserové" krystaly, s konickým ukončením a drobnou centrální špicí jsou nejvhodnější pro akupunkturu a odstraňování blokád.
Krystaly s hranolovým ukončením, tzv. "ženským", jak je výše uvedeno, mají schopnost absorbovat negativní energii, fyzicky například záněty a horečnaté stavy. K tomuto účelu můžeme použít i krystaly "dauphiné" habitu. Dalšími krystaly jsou "tabulkové", plochého tvaru, které mají povahu spíše praktického rázu, neboť je lze snadno přikládat přímo na oslabená či chorá místa těla. "Mediální" krystaly se špicí o sedmistrunných plochách, k nimž se vždy z obou stran přimykají menší plochy třístranné, jsou zejména vhodné k probuzení intuice, jasnozření a ke kontemplaci. "Transmitlové" krystaly, jejichž špice má výrazné třístranné plochy, k nimž se z obou stran přimykají plochy sedmistrunné, na nás působí již ve vyšší rovině, pomáhají v hluboké meditaci a nalezení pravého Já. Už sama symbolika těchto ploch špiček krystalu stojí za povšimnutí. Střídají se tu čísla tři a sedm, přičemž "tři" ztělesňuje Boží trojjedinost, tzv. "Boží oko", jakožto celek v jednotě a "sedm", po číslu tři nejdůležitější svaté číslo; stvoření, Boží dílo, které vyvrcholilo v sedmý, Bohem posvěcený den; vyhrazený lidem k rozjímání a modlitbě. V islámu sedmé nejvyšší nebe znamená nejvyšší blaženost, dnes v přeneseném smyslu šťastné číslo. Jiným druhem krystalu je tzv. "okénkový", na jehož boční hraně je větší rovnostranně kosočtverečná plocha. Slouží rovněž meditaci, ale i vnitřnímu poznání, stejně jako krystal "paměti", který poznáme podle drobných trojstranných nárustů na jeho plochách.
"Oboustranné" krystaly se špicemi na obou koncích slouží k boření blokád a propojení jednotlivých čaker. Mezi ně rovněž patří drobné čiré tzv. "herkimer diamanty", neboli "marmarošské diamanty", které projasňují mysl a tiší bolesti. Tzv. "fantóm", osově identické prorostlice dvou nebo několika krystalů, vyrostlých v časovém odstupu, v nás odstraňuje zastaralé vzory; které brání našemu dalšímu duchovnímu vývoji. "Skeletový" krystal, nazývaný také elestiální, je ze všech druhů křišťálu nejvzácnější. Jeho hrany se vytvořily rychleji než plochy, takže se podobá skeletu s mnoha do nitra vbíhajícími facetami. Mineralogicky je nazýván okénkovým a esoterikům pomáhá rozpomenout se na minulé životy. A nakonec poslední druh krystalu, "jehlový", zvonivý při poklepu; který můžeme jednak použít k akupresuře, jednak k přímému utišení ostrých bodových bolestí.

Očista: Provádíme důkladnou očistu přes noc v misce s vodou, nebo několik minut pod tekoucí vodou. Někdy se doporučuje křišťál položit na hematit, aby se vybil.
Potom nabíjíme libovolně dlouho na přímém slunci. Pozor na podložku pod křišťálem, zejména u výbrusu koulí, které často působí jako čočka a mohou podklad propálit.
Nezapomeňme, že křišťál může být i vydatnou pomocí ostatním kamenům, které bez rozdílu čistí a energeticky oživuje.

zdroj: Josef Pavel Kreperát - Skrytá moc drahých kamenů

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Nejen to, kamínky mohou léčit i samostatně bez pacienta.
!  |  23.11.2014 21:02

JÁ CHCI KAMÍNKY!
Tvl  |  23.11.2014 21:23

bylo to myšleno tak,že kameny mohou lečit i bez působení...
tonny  |  23.11.2014 22:39

nikde není publikace o tom,že nějaký kámen někoho vyléčil,je to je...
no  |  16.12.2016 23:47

Též miluju kameny - již od dětství jsem si s nimi ráda intuitivně...
Jitka  |  3.10.2017 11:58

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *