Kořeny veškerého stresu

16.3.2000 00:00
Zdraví

Stres je obvykle důsledkem něčeho, co se děje ve vaší hlavě, a ne toho, co potkalo vaši tělesnou schránku. Často také vychází z konfliktu, který právě prožíváte, ač si ho vůbec nejste vědomi.

Všechny stresující faktory bez rozdílu spadají do jedné ze tří kategorií:
fyzické, psychologické (emocionální) a spojené s životním stylem (behaviorální). Fyzické se pohybují v široké škále od nemocí a násilí po vnější životní podmínky, jako jsou extrémní mrazy, tvrdá postel či hluční sousedé. Faktory podmíněné životním stylem (které v podstatě nejsou ničím jiným než kombinací faktorů fyzických a emocionálních) sahají od vyčerpávajícího povolání a nedostatku spánku po drogovou a alkoholovou závislost. Emocionální stresory mají původ ve vaší mysli a představují rozsáhlou sbírku poťouchlých a rafinovaných mučidel.
Uvedu nyní některé z nejběžnějších příčin úzkostí a stresů. Vaší pozornosti jistě neujde, že uvádím pouze příčiny psychologické, neboť stres je obvykle důsledkem něčeho, co se děje ve vaší hlavě, a ne toho, co potkalo vaši tělesnou schránku. Později v Bezprostředním klidu najdete, jak se díky pochopení svého stavu těmto příčinám vyhnout a tak dosáhnout klidu, kdykoliv si to budete přát.

Úzkost
Stres je obvykle důsledkem něčeho, co se děje ve vaší hlavě, a ne toho, co potkalo vaši tělesnou schránku. Často také vychází z konfliktu, který právě prožíváte, ač si ho vůbec nejste vědomi.
Ačkoliv úzkost je spíše "následkem" než "příčinou", stojí za bližší přezkoumání. Úzkost je vždy spojena se znepokojením týkajícím se času nebo, přesněji řečeno, budoucnosti. Jde-li o budoucnost blízkou - řekněme nejbližších třicet minut - nebo vzdálenou, nehraje roli; faktem zůstává, že jde o obavy založené na abstraktních představách, čili na něčem, co neexistuje. Naše úsilí dodat budoucímu alespoň přídech reálnosti (projevuje se už ve volbě slov jako "dohledná" či "předvídatelná" budoucnost) a zároveň s ním zacházet jako s něčím ovladatelným a ovlivnitelným, je nevyčerpatelným zdrojem úzkosti.

Pocity viny
Spadají všeobecně do dvou kategorií.
a) Pocity viny založené na tom, co si sami o sobě myslíte - mohou souviset s vaší povahou, s postoji, jaké zaujímáte, s tím, co jste udělali a co jste chtěli udělat, nebo prostě s těmi povahovými rysy, o kterých vás výchova a společnost přesvědčily, že jsou špatné či alespoň nezajímavé a fádní.
b) Pocity viny vnucené vám jinými lidmi - druzí se často snaží vyvolat ve vás pocit provinilosti tím, že vás činí zodpovědnými za svou špatnou náladu - jedná se obvykle o výčitky typu: "Určitě jsi dnes nemusel zůstávat v práci tak dlouho; Jak jsi jen mohl utratit tolik peněz..." apod.
Ať už jste je vyvolali vy sami nebo druzí, pocity viny představují jednu z nejzávažnějších příčin stresu.

Lhůty
Bez ohledu na to, zda si je stanovíte sami, nebo vám je vnutí jiní, pokaždé si zahráváte s ohněm. Podívejte se na kterékoliv zaměstnání, ve kterém člověku tlačí čas nůž na krk, nebo na ty ze svých známých, kteří si zas a znovu ukládají nesplnitelné termíny, a najdete semeniště se stresem spojených problémů. Důvod by měl být zřejmý: s krátícím se časem vzrůstá napětí.

Nuda
Je nuda příčinou, či důsledkem stresu?
Jistě vás potěší, že na tom nesejde, protože s ní v každém případě budete muset něco udělat, chcete-li zbavit svůj život následků stresu. Také vás jistě potěší ujištění, že překonat nudu je snadnější, než překonat kterýkoliv jiný negativní faktor.

Ješitnost
"Ale já nejsem ješitný," protestujete možná. Snad ne. Ale stres obvykle nevychází z toho, co si o sobě myslíme my sami, ale z toho, o čem se domníváme, že si o nás myslí druzí.
Jak nepříjemné dokáže být zjištění, že vás ostatní považují za hrubiána, nepoctivce nebo naivku? Kolik znepokojení ve vás zanechá obviněnění z toho, že jste špatná matka, neschopný pracovník, nespolehlivý přítel nebo podvodník?
Vliv stresových situací lze neutralizovat třemi způsoby:
dokázat předvídat takové si tuace a jejich následky; dokázat si nad jejich prúběhem udržet jistou kontrolu; moci se alespoň částečně spolehnout na psychickou podporu druhých.

Ctižádostivost
Jde často ruku v ruce s termíny a lhůtami. Jste rozhodnuti dosáhnout svého a neznáte omluvu, nedosáhneteli cíle ve lhůtě, kterou jste si sami stanovili.
Touha dosíci toho či onoho nemusí být sama o sobě ještě stresujícím faktorem; pro některé představuje taková výzva osvěžení a příliv životních sil. Pokud jsou však vaše sny příliš vágní - "chci být bohatý", "chci být mocný", "chci být slavný" - nesplnitelné nebo nedosažitelné v limitu, který jste si stanovili, musíte počítat s neuspokojením a tísnivými pocity.

Frustrace
Cestou na důležité obchodní jednání uváznete v dopravní zácpě, zaseknete se ve výtahu, nejnudnější člověk na světě vás zatlačí do kouta a moří svými řečmi, snažíte se navléknout nit do jehly s úplně neviditelným ouškem, čeká vás křížový výslech v kanceláři vedoucího oddělení - to jsou drobné nesnáze každodenního života, pro mnohé z nás jsou to však zážitky vrcholně frustrující. Frustrovanost vede k negativnímu stresu.
A naopak, čím vyšší je vaše hladina stresu, tím náchylnější jste propadat frustracím. Poraďte si s jedním, druhé se vyřeší samo.

Strach
Patří mezi stresovými faktory k nejničivějším. Máte strach, že se váš milenec schází s jinou ženou. Bojíte se, že vás berní úřad připraví o poslední haléř. Třesete se, že se náhodná poznámka, kterou jste utrousili při obědě, donese až k šéfovi. Děsí vás možnost, že necitelnost v záležitostech ekologie brzy způsobí zánik celé planety.
Téměř vždy se obáváte něčeho, co se dosud nestalo a pravděpodobně se ani nikdy nestane. Máte strach z toho, co by se mohlo stát. Ve vyhrocených případech si ani nejste jisti příčinou takového strachu - víte jen, že vám není lehko u srdce z pocitu, že by se mohlo cosi přihodit.
Pokud se vaše myšlenky pohybují po tak absurdních drahách, můžete se divit tomu, že jste ve stresu?

Žádostivost
Sečtete-li lakotu a závist se žádostivostí, dostanete pustošivé - i když snad pro přihlížející zábavné - trio negativních stresových faktorů.
Pro mnohé je žádostivost silným hnacím motorem. Dokáže oslepit a zbavit soudnosti i jinak rozumné jedince, kteří se pak mění v necitelné a sebedestruktivní pošetilce. Navíc je, stejně jako v případě ctižádostivosti, častým průvodcem žádostivosti vysoká míra očekávání (příčina stresu), která může vést k frustracím (další příčina stresu), není-li naplněna.

zdroj: Paul Wilson - Základní kniha relaxačních technik

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Nany, obdivuju tě , že jsi to zvládla. Přesvědčila ses o tom , že...
Ajka  |  5.9.2006 14:19

velmi mě stresují moje problémy s mojíc 120
kotrus  |  6.10.2006 09:17

Jsem ráda,že jsi to zvládla aspon vím,že to jde.Já jsem na začatku a...
Renda  |  13.10.2006 16:01

Nany,Právě mě potkalo to samé,úplně přesně co píšeš ty.A já jsem...
Jana  |  9.2.2009 13:49

hmm, tak to mě hodně trapí ctižádostivost a žádostivost, bohužel já...
nafaz  |  30.3.2009 19:30

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *