Komplementární metody léčby rakoviny s ověřenou účinností: Terapie jmelím

17.3.2011 00:00
Zdraví

Terapie jmelím je v Německu nejčastěji využívanou komplementární onkologickou metodou. Je realizována standardizovanými extrakty v rámci antroposofického terapeutického směru nebo prostřednictvím fytoterapeutických extraktů (Mistellektin -I/ML -I -standardizovaný).

I s ohledem na požadavky vědecky založené medicíny můžeme říci, že experimentální a předklinické výzkumy antroposofi ckých a fytoterapeutických výtažků z jmelí (ML -I -standardizovaný), případně z jejich jednotlivých složek (mimo jiné přírodní ML -I; ML -II; ML -III; rekombinovaný ML) jsou na velmi pokročilé a vysoké úrovni.

Protinádorové a antimetastatické účinky

Jeden pracovní tým v roce 1997 zveřejnil data z laboratorních výzkumů u krys, která naznačují možná rizika terapie jmelím:

o mistellektin, případně cytokiny (zvláště potom interleukin -6) indukují v laboratorních podmínkách proliferaci nádorových buněk;

o předklinické údaje získané v přirozených podmínkách poukazují na zvýšenou agresivitu chemicky indukovaného nádoru močového měchýře u krys.

Vědecká relevance těchto údajů je však sporná, protože:

o laboratorní testy a výzkumy se zvířaty neodpovídají klinické situaci u člověka;

o další pracovní týmy nepotvrdily v laboratorních podmínkách proliferaci nádorových buněk ani uvolňování interleukinu -6, ani v přirozených podmínkách zvýšený růst nebo zvýšenou tendenci k metastázám u daného tumoru nebo jiných tumorů typických pro myši.

A v mnoha výzkumech tumorů různého druhu typických pro myši byly potvrzeny signifi kantní protinádorové a antimetastatické účinky standardizovaných a normovaných výtažků ze jmelí.

Reaktivace imunitního systému

Studie EBM stupně I a II dokazují (a to zejména u pacientek s rakovinou prsu), že při aplikaci standardizovaných výtažků ze jmelí dochází ke zmírnění vedlejších účinků standardní onkologické léčby (a tím i ke zvýšení kvality života) a rovněž k reprodukovatelnému znovunastolení imunity a k její stimulaci (viz tabulka 1.3).

Nařízení týkající se preparátů ze jmelí

Vzhledem k relevanci studií standardizované terapie jmelím zapsal Společný spolkový výbor (nejvyšší grémium německé lékařské samosprávy) tyto preparáty do seznamu léčiv používaných ve smluvních lékařských zařízeních (v rámci směrnice týkající se léčiv; AMR). Oficiální stanovisko z roku 2004 zní:

„Existují studie prokazující zlepšení kvality života prostřednictvím terapie jmelím, které při fytoterapeutickém zpracování přinášejí dostatek důkazů pro to, aby byly ohodnoceny kladně.“

Vzhledem k tomu jsou fytoterapeutické preparáty ze jmelí (ML -I standardizované) podle čísla 16.4 AMR zařazeny do seznamu léčiv, které je možno předepisovat v rámci paliativní terapie maligních nádorů za účelem zlepšení kvality života.

Antroposofické preparáty ze jmelí mohou být podle čísla 16.5 AMR předepisovány u indikace „maligní nádor“ s ohledem na jejich schválení v souladu s terapeutickým standardem tohoto „zvláštního terapeutického směru“.

Studie a hodnocení EBM

S ohledem na doložené studie, které se zabývají terapií fytoterapeutickými (ML- -I) a antroposofickými standardizovanými preparáty ze jmelí a v souladu s Ge- -BA (Der Gemeinsame Bundesausschuss ) je tato komplementární onkologická metoda považována za podloženou (EBM):

o ke zlepšení kvality života mimo jiné prostřednictvím zmírnění nežádoucích vedlejších účinků chemoterapie a ozařování;

o a k vyrovnání imunosuprese po chemoterapii a ozařování.

Tip

Další informace o terapii jmelím naleznete např. v knihách autorů Kienle a Kiene:

Die Mistel in der Onkologie (Jmelí v onkologii) a Bopp: Die Mistel als Heilpfl anze in der Onkologie (Jmelí jako léčivá rostlina v onkologii).

Zdroj:  Psychoonkologie v praxi (Portál 2010)

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Onkologové jsou největší současní vrazi! Více lidí svou...
Karel Novák  |  16.10.2017 11:48

Když jsou vrazi, tak proč je žádali o léčbu. Každý má možnost...
.....  |  16.10.2017 11:52

to jenom debil spamuje diskuse.
to nic  |  16.10.2017 12:41

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *