Komplementární metody léčby rakoviny s ověřenou účinností: Přehled metod

7.1.2011 00:00
Zdraví

Terapeutické metody, které jsou doporučované jako komplementární, se snaží optimalizovat standardní terapii.

K definovaným komplementárním terapeutickým metodám (stanovujícím intenzitu ošetření a jeho délku v závislosti na typu a stadiu nádoru, případně individuální rizika a faktory prognózy) jsou k dispozici údaje z relevantních klinických studií účinnosti EBM stupně I nebo II.

Tyto studie dokazují jejich hodnotu ve vztahu k pacientovi, zejména v oblasti zlepšení kvality jeho života a redukce nádorových a případně i terapií vyvolaných symptomů a projevů.

Všechny následně popisované terapeutické metody budou i nadále hodnoceny v randomizovaných kontrolovaných klinických studiích, protože je nutné doložit jejich nezávadnost a účinnost u jednotlivých typů a stadií nádorových onemocnění.

Patří sem:

o psychoonkologická péče;

o tělesná aktivita (sport);

o dietetika a optimalizace výživy;

o selenová terapie;

o enzymatická terapie;

o terapie jmelím.

Aby bylo možné do systému vědecky podložené onkologie zařadit další komplementární lékařské terapeutické metody, je nutné v rámci relevantních klinických studií ověřit i jejich nezávadnost a účinnost.

Zdroj: Psychoonkologie v praxi (Portál 2010)

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Prosím poradť alternatívnú liečbu na maligní melanom.
Radek  |  14.1.2011 13:06

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *