Komplementární metody léčby rakoviny s ověřenou účinností: Přehled metod

7.1.2011 00:00
Zdraví

Terapeutické metody, které jsou doporučované jako komplementární, se snaží optimalizovat standardní terapii.

K definovaným komplementárním terapeutickým metodám (stanovujícím intenzitu ošetření a jeho délku v závislosti na typu a stadiu nádoru, případně individuální rizika a faktory prognózy) jsou k dispozici údaje z relevantních klinických studií účinnosti EBM stupně I nebo II.

Tyto studie dokazují jejich hodnotu ve vztahu k pacientovi, zejména v oblasti zlepšení kvality jeho života a redukce nádorových a případně i terapií vyvolaných symptomů a projevů.

Všechny následně popisované terapeutické metody budou i nadále hodnoceny v randomizovaných kontrolovaných klinických studiích, protože je nutné doložit jejich nezávadnost a účinnost u jednotlivých typů a stadií nádorových onemocnění.

Patří sem:

o psychoonkologická péče;

o tělesná aktivita (sport);

o dietetika a optimalizace výživy;

o selenová terapie;

o enzymatická terapie;

o terapie jmelím.

Aby bylo možné do systému vědecky podložené onkologie zařadit další komplementární lékařské terapeutické metody, je nutné v rámci relevantních klinických studií ověřit i jejich nezávadnost a účinnost.

Zdroj: Psychoonkologie v praxi (Portál 2010)

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Jak se projevuje ten syndrom nádorového rozpadu?
Linda  |  18.10.2017 10:49

toho, že se nádor rozpadne a metastázy z*serou celý tělo
to je učený název  |  18.10.2017 11:41

projevuje se to smrtí
Lindo  |  18.10.2017 11:50

mě jich je. Tetka už přes 20 let po Ca dělohy. Děda po rakovině...
kolem  |  18.10.2017 15:16

doporučujete si zjistit, co vlastně ten syndrom n.r. je. tak nás poučte...
poučte nás  |  19.10.2017 09:30

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *