Kdy hradí pojišťovna zjištění hladiny protilátek proti infekčnímu onemocnění

9.8.2018 00:01
Zdraví

OTÁZKA: V jakých případech hradí pojišťovna zjištění hladiny protilátek proti infekčnímu onemocnění, např. spalničkám, tetanu apod.?

ODPOVĚĎ:

Zjišťování hladiny protilátek proti infekčním onemocněním je hrazeno, pokud povinnost absolvovat takové vyšetření přímo vyplývá z platné legislativy, nebo pokud o jeho potřebnosti rozhodne ošetřující lékař ze zdravotních důvodů na straně pacienta.

Úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „ZVZP“). Do hrazených služeb jsou podle jeho § 30 odst. 1 zahrnuta i vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním. Tato oblast se řídí ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který v § 46 odst. 2 uvádí, že před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření stavu imunity (odolnosti).

Zmíněným prováděcím předpisem je vyhláška č.  537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem (dále jen „vyhláška“), která mj. stanoví, kdy je před provedením pravidelného a zvláštního očkování fyzická osoba povinna podrobit se vyšetření stavu imunity. Je tomu tak ale pouze u pravidelného a zvláštního očkování proti virové hepatitidě B (§ 7 a § 9 vyhlášky), přičemž vyhláška stanovuje, o jaké skupiny osob se jedná. Očkování se u těchto osob neprovede, mají-li titr protilátek proti HBsAg vyšší než 10 IU/litr. Vyhláška dále předpokládá zjišťování hladiny protilátek u zvláštního očkování proti spalničkám - okruh osob, pro něž je povinné, vyhláška stanoví v § 11a, ovšem očkování se u nich neprovede, mají-li pozitivní titr IgG protilátek proti viru spalniček. Jiné případy, kdy by byl pojištěnec povinen podrobit se zjišťování hladin protilátek před očkováním, vyhláška nezmiňuje.

Dále může být zjišťování hladiny protilátek proti konkrétnímu infekčnímu onemocnění součástí protiepidemických opatření v ohnisku nákazy tohoto infekčního onemocnění. Postup při epidemii se řídí zákonem o ochraně veřejného zdraví. Mimořádná opatření, jejich rozsah a trvání, nařizuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví a veškerá opatření, spadající do tohoto nařízení, jsou hrazena ze státního rozpočtu. To znamená, že fyzické osobě, která je v ohnisku nákazy nebo přišla do styku s konkrétním infekčním onemocněním, jehož výskyt je možné pokládat za epidemii, může být nařízeno zjištění hodnot protilátek v krvi.

Pokud je pojištěnec povinen se z výše uvedených důvodů podrobit danému vyšetření, náklady na stanovení hladin protilátek jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, nebo je nese stát.

Stanovení hladin protilátek proti infekčním nemocem u dětí a dospělých, které se netýká případů uvedených ve vyhlášce o očkování proti infekčním nemocem nebo v zákoně o ochraně veřejného zdraví, nemůže být hrazeno. Výjimkou je situace, kdy stanovení hladin protilátek indikuje ze zdravotních důvodů ošetřující lékař pacienta - např. před pravidelným (a tedy povinným) očkováním proti tetanu u pacienta s poruchou imunity. Lékařem indikované vyšetření se hradí z veřejného zdravotního pojištění.

Jinak platí, že pokud pojištěnec (nebo jeho zákonný zástupce) trvá na poskytnutí takovéto zdravotní služby, jde pak o vyšetření provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob podle § 15 odst. 14 ZVZP, které se z veřejného zdravotního pojištění nehradí.


Mgr. Oldřich Tichý?vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

Související články

Výskyt tuberkulózy za 10 let klesl téměř o polovinu

23.7.2018 00:01

Na jaké preventivní prohlídky máte nárok a kde se můžete nechat ošetřit?

20.7.2018 00:01

V Česku přibývá lidí nakažených HIV, zejména mezi homosexuály

19.12.2017 08:01

Případy vědomého šíření viru HIV

14.4.2017 00:01

V Česku roste stále počet pohlavních chorob a neznalost lidí je alarmující

11.10.2016 00:01

Stát by měl nést zodpovědnost za poškození zdraví dítěte po povinném očkování

24.9.2015 00:01

Tuberkulózy v ČR ubývá i poté, co bylo zrušeno plošné očkování

18.3.2014 00:01

Spory o očkování neustávají, jeho odpůrci většinou slavit nemohou

30.8.2013 00:01

Žloutenka a syfilis - nejčastější infekční choroby u drogově závislých

16.1.2013 00:01

Preventivní prohlídky u praktického lékaře

21.11.2012 00:01

Jak mohou rodiče přispět k bezpečnému očkování dětí?

30.9.2011 00:01

Nežádoucí reakce na očkování proti rakovině děložního čípku

30.3.2010 00:00

Neurologické komplikace po očkování proti chřipce

15.2.2010 00:00

Ze světa očkování proti prasečí chřipce

30.10.2009 00:00

Jaké jsou zkušenosti s účinností očkování proti chřipce?

2.10.2009 00:00

Pravé neštovice - jeden z největších zabijáků lidstva

19.3.2009 00:00

Odstraňte negativní následky očkování homeopatií

19.2.2009 00:00

Izrael po čtyřech úmrtích přerušil očkování proti chřipce

7.11.2006 00:00

Očkování proti tetanu po deseti letech bývá často zbytečné

5.11.2004 00:00

Testy na infekční choroby v těhotenství

18.2.2002 00:00

Poškození po očkování

24.1.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *