Co jsou to beta glukany?

1.11.2004 00:00
Zdraví

Beta glukan je bezpečný a velmi účinný doplněk stravy, který zlepšuje stav imunitního systému, obnovuje obranný systém těla a tím umožňuje lepší prevenci před onemocněním, rychlejší rekonvalescenci a rehabilitaci, poskytuje ochranu proti záření různého původu (RTG vyšetření,ozařování, radiační smog

Beta glukan je také velmi silným antioxidantem s mnohonásobně vyšší vychytávací aktivitou volných radikálů, díky níž bojuje proti jejich nežádoucím účinkům na náš organismus.

Beta glukan je polysacharidová molekula extrahovaná z buněčné stěny hub Hiratake a Shitake. Při místním i celkovém podání je zcela netoxický a bezpečný. Americká organizace pro kontrolu léčiv a potravinových doplňků FDA ho klasifikuje jako GRAS (obecně považován za bezpečný) potravinový doplněk. Není známa jakákoliv toxicita nebo negativní reakce po požití beta glukanu nebo kombinace beta glukanu s jinou látkou. V současnosti neexistují studie prokazující jakýkoliv negativní efekt u autoimunitních reakcí.

Kdokoliv - stárnoucí člověk,osoba vystavená fyzickému nebo emocionálnímu stresu, s chronickým onemocněním, člověk s nachlazením, chřipkou, artritidou, diabetem, potížemi na kůži, rakovinou, srdeční slabostí, plicními problémy, alergií, astmatem, po transplantaci, při práci v narušeném životním prostředí, při cestování, podstupující radioterapii, nebo vystavený infekci vyvolané bekteriemi, viry, plísněmi, houbami či parazity ti všichni mohou využít vlastností beta glukanu.

Beta glukan účinkuje též s velkým úspěchem proti kvasinkové infekci. Prokázaly to mnohé studie a testy. Široké spektrum antiinfekční aktivity beta glukanu je možno vysvětlit tím, že aktivace imunitního systému je nespecifická.

Imunologická odpověď zesílená beta glukanem jde napříč říší rostlin a živočichů, tj. lze ji nalézt u všech druhů zvířat – včetně savců a člověka – a ryb. Beta glukan dokáže pomoci domácím mazlíčkům i rostlinkám!

Všeobecně lze říci, že kdokoliv by si měl vzít denně určité množství beta glukanu. A už záleží pouze na tom, zda ho bere preventivně na udržení aktivního zdraví nebo cíleně k nápravě poškozeného nebo hyperaktivního imunitního systému (alergie).

Současné poznatky ukazují, že přírodní beta glukan nejvíce působí na evolučně nejstarší buňky imunitní kaskády organismu – makrofágy. Po užití beta glukanu jsou makrofágy stimulovány směrem nahoru či dolů při regulaci imunitního systému a již záleží pouze na současném stavu imunitního systému. Po vstupu beta glukanu do makrofágu dochází k jeho aktivaci, která spočívá v zahájení morfologických změn a co je nejdůležitější v produkci různých druhů tzv. cytokininů (informačních proteinů imunitního systému) a ty fungují jako vnitřní regulátory imunitního systému.

Aktivovaný makrofág rozpoznává a zabíjí nádorové buňky stejným způsobem jako když odklízí cizorodý materiál z těla. Také produkuje množství různých citokininů /interleukinů/, které všeobecně stimulují imunitní systém a zvyšují produkci buněk z kostní dřeně.

Zdroje beta glukanů jsou hlavně houby, kvasinky a ječmen,oves. Beta glukan získaný z obilí nebo jiného zrna (vazba 1,4) se ukazuje jako neúčinný při aktivaci makrofágů, ale může pomoci snižovat cholestrol. Pouze glukany odvozené hlavně z hub nebo z kvasnic mají stimulující účinek na imunitní systém. Z několika typů beta glukanů je beta 1,3 D glukan z hub jedním z nejsilnějších modulátorů imunity. Třírozměrový model beta glukanu odhalí šroubovnici a výzkumy Harvardské University ukazují na přítomnost specifického receptoru pro beta glukan na povrchu makrofágu.

Beta 1,3 D glukan a stárnutí:
Beta 1,3 D glukan lze nazvat skutěčně prvním potravním dolňkem bojujícím právě proti stárnutí. Je obranou proti negativním událostem jako jsou infekce,nádory nebo radiační poškození a má adjuvantní /přídatný/ účinek ať jako antioxidant,či posiluje lipidovou rovnováhu, nebo pomáhá při terapii antibiotiky a dalších léků. Beta 1,3 D glukan nabízí v boji proti stárnutí to, co má rozhodující vliv a co je nesmírně důležité - udržení vysoké aktivity imunitního systému.

Beta 1,3 D glukan a stres:
Fyzický a emocionální stres nebo intenzivní zátěž vedou ke snížení funkce imunitního systému – navozují stav imunosuprese. Vědecky potvrzené údaje ukazují ,že atleti po těžkém tréninku /zátěži/ trpí potížemi jako je nachlazení nebo pneumonie.Stejná imunosuprese je pozorovatelná u lidí a nemocí vyvolaných stresem -jako jsou např. poruchy koronárního řečiště. Pod vlivem fyzického stresu klesá počet dostupných makrofágů schopných účasti na imumnitní káskádě,což ještě prohlubuje stav imunosuprese. Beta 1,3 D glukan stimuluje i aktivuje makrofágy a ostatní imunitní buňky,které následně potlačují stav imunosuprese vyvolaný těžkou fyzickou aktivitou.

Beta 1,3 D glukan a nádorová onemocnění:
V 70-tých letech doktor Peter Mansell provedl studie ve kterých podával injekce do subkutánních ložisek maligních melanomů. Následující biopsie těchto míst vyloučily výskyt melanomů v kůži ,byla nalezena pouze směs aktivovaných makrofágů.
Dr. A.J. Carrow ve studiích provedených v nedávné době potvrdil vynikající výsledky u žen s nádory prsu na protektivní účinek beta glukanu na imunitní systém při současně podávané chemoterapii.

Beta 1,3 D glukan a nehojící se kožní léze:
Ve studii Dr. Petera Mansella skupina žen s nádorem prsu a nehojícími se lézemi na kůži podstoupila chemoterapii a ozařovaní. Po aplikaci beta glukanu se tyto normálně velmi těžce hojící se léze zcela vyhojily.
Stejný postup byl úspěšně aplikován u nehojících se proleženin v New Orleans Charity Hospital. I zde došlo k úplnému vyhojení ran.
Byla pozorována zcela nečekaná výhoda a to téměř žádná přítomnost zanícení rány při hojení a velmi rychlá reepilizace a objevení normální zdravé kůže v místě postižení.

Beta 1,3 D glukan a HIV:
První studie o systémovém účinku beta glukanu u pacientů s HIV byla provedena v 80-tých letech. Dokonce i u těchto těžce imunologicky postižených pacientů dochází ke vzestupu cytokininů jako je IL-1,IL-2 a interferonu. Výsledky jiné studie ukazují na dramatický pokles mortality infekčních komplikací těžkých traumatických pacientů.
HIV napadá T pomocné buňky a tím znemožňuje aktivaci normální imunitní odpovědi. Beta 1,3 D glukan posiluje makrofágy, tímto způsobem rekonstruuje imunitní odpověď a reakci nejen proti HIV, ale i proti infekci, která nasedá do oslabeného organismu.

Beta 1,3 D glukan a radiace:
Radiobiologický ústav ozbrojených sil USA provedl významné pokusy s per orálně podávaným beta glukanem. Ve velmi dobře provedené studii byla ozářena skupina potkanů letální dávkou záření. 70% zvířat bylo zcela chráněno před účinky záření, když beta glukan jim byl podán per os až PO ozáření!!!

Beta 1,3 D glukana volné kyslíkové radikály:
Myra Patchen,PhD spoluautorka jedné vojenské studie beta glukan potvrdila jako velmi účinný vychytávač volných radikálů. Všechny makrofágy jsou v průběhu ozařování chráněny proti procházejícímu elektromagnetickému záření. Beta glukan umožňuje pokračovat makrofágu v jeho normální funkci a v produkci signálních proteinů, které pomohou v rekonstrukci produkce kostní dřeně. Jestliže beta glukan dokáže fungovat v těchto nepříznivých podmínkách pak se stává nepostradatelným v eliminiaci volných radikálů z našeho těla.

Beta 1,3 D glukan a léčba anitbiotiky:
V mnoha modelových případech na zvířatech vedlo použití beta glukanu ke snížení dávky antibiotika nebo antivirotika ke zdolání jimi vyvolané infekce. Beta glukan funguje jako silný adjuvant, který vytváří lepší prostředí pro funguvání podávaných léků a mohl by být účinnou podporou u pacientů v případech, kdy nelze podat dostatečně vysoké dávky antibiotika k potlačení infekce.

Beta 1,3 D glukan a diabetes:
Poslední výzkumy ukazují anti-diabetický účinek interleukinu 1 /IL-1/, který zvyšuje produkci insulinu a tím následně snížení hladin glukozy v krvi. IL-1 je stimulována používáním beta glukanu.

Beta 1,3 D glukan a chronický únavový syndrom
Zatím zůstává nezodpovězených mnoho otázek příčin vzniku chronického únavového syndromu, ukazuje se i možný virový původ onemocnění. A zatím žádná seriozní vědecká studie neprokázala účinek beta glukanu v tomto onemocnění.

Dávkování:
Doporučená denní dávka pro prevenci onemocnění je kolem 10 mg na den.
U pacientů s imunitními poruchamy a u různých druhů onemocnění se dávka může několika násobně zvyšovat.

Více informací o přípravcích na bázi Beta 1,3 D glukanů naleznete zde

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Vše o beta-glukanu, hlívě ústřičné a jejich účincích jsem se...
Karel  |  25.8.2009 11:47

Lze do těla dostat potřebené množství učinných beta glukanů...
Ondřej  |  26.8.2009 10:21

Nepodporuje beta glukan růst fibromů při neurofibromatoze?
Marie  |  19.4.2010 21:06

podporuje jen růst zisků výrobce
_  |  20.4.2010 03:47

Stojí 90kč na měsíc, srovnatelně kvalitní vitamíny Nutrilite stojí...
hoj  |  2.4.2011 11:14

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *