Jak si vybrat dobrého léčitele

25.7.2000 00:00
Zdraví

1. Vyhněte se léčiteli, který vám není sympatický! Zákon přitažlivosti stejnorodého je neomylný. Antipatie jasně poukazují na duchovní nestejnorodost. I když léčitel může být dobrý, vy z jeho energie nic dobrého nenačerpáte.

2. Vyhněte se léčiteli, o kterém je známo, že (nadměrně) kouří a pije.
Léčitel, který by měl být duchovně na výši si takové extempóre prostě nemůže dovolit, protože tím by těžce oslaboval své - darované - schopnosti.

3. Nenavštěvujte léčitele koncem jeho pracovní doby!
I léčitel je jenom člověk a únava umí být zlá . . .

4. Dejte přednost léčiteli, přijímajícímu denně jen několik nemocných, před "stovkařem", léčitelem, který lidi odbavuje jak na běžícím pásu:
I když úroveň energie, kterou léčitel disponuje může být velmi různá, fyzikální zákonitosti musejí platit i zde a kvalita ošetření druhého - třetího klienta bude určitě jiná, než u klienta čtyřicátého šestého. Ostatně - znáte lidové rčení "Práce kvapná, málo platná?".

5. Dejte přednost obyčejnému magnetizérovi, pracujícímu pouze rukama, před "psychotronikem", užívajícím nejrůznější berličky - virgule, kyvadélka, hvězdy, kříže atp.
Určitou výjimkou tu mohou být snad pomůcky ve tvaru pyramidy nebo zvonu, u kterých lze základnou stahovat ,;opotřebovanou" energii a hrotem odbíjet energii "čistou". Jinak má toto pravidlo hluboké duchovní opodstatnění. Kyvadélko, ani virgule nepracují samy - ani jimi neotáčí vaše podvědomí. Touto cestou se nejčastěji snaží projevit a prosadit nějaká záhrobní bytost, to jest lidský duch, který je toho času v bardu, čili "na onom světě". Může to být třeba lékař, který zde na zemi hodně chyboval a teď se pokouší o nápravu. To by samo o sobě nebylo špatné. Musíme si však být trvale vědomi, že zákon tíže opravdu kvalitní lidské duše až neskutečně vzdálí pozemským pláním. Zde poblíž zemské úrovně mohou zůstat a zůstávají jen duše špatné - tedy i málo vyvinuté a hodně chybující. Takové duše mnohdy vidí a vědí o problému méně, než "my tady na Zemi" a proto mnohdy jejich rady bývají zavádějící. Tím ale nechci říci, že by radili úmyslně špatně. Někdy mohou pomoci výborně jindy ale zavést - a problém je v tom; že léčitel, který se na "své schopnosti" vždy a plně spoléhá, není schopen rozlišit" co, kdy a jak - a stává se "mistrem světa", což vede k pýše. A pýcha - jak známo - předchází pád.

6. Straňte se léčitelů, kteří žádají přemrštěné částky a předstírají mimořádné schopnosti či znalosti. Straňte se ale i těch, kteří "obětavě pracují zdarma", a nenápadně vás nadirigují ke kasičce,~ do které můžete vložit "jen drobný ~ příspěvek na režie.
Ti první jsou vyložení zlatokopové. Ti druzí jsou zase naplněni falešnou pokorou, když neznají nebo nechtějí znát Kristovo ". . . a hoden je dělník mzdy své . . ." Ostatně, tito lidé často doufají, že takto dostanou víc, než kolik by střízlivě mohli požadovat.

7. Straňte se léčitelů, kteří jednají arogantně, lidem tykají, mračí se až běda!
Hrubost a nadřazenost nemohou vykřesat dobrého léčitele. Tykání samo je mnohem větším přestupkem, než si lidé uvědomují. Tykat si - podle duchovních zákonů - smějí jen nejbližší lidé. Falešné tykání, kterým si ne mnohdy léčitelé snaží vylepšit svůj profil ve smyslu jakési ;,lidovosti" vede k navazování nežádoucích důvěrností; z hlediska léčitelského pak snižuje účinek léčby. Z hlediska duchovního vede ke snižování úrovně vyššího, postupně až na úroveň nižšího ze zainteresovaných partnerů.

8. Straňte se mluvků!
Léčitel, "vytahující z rukávu" nejroztodivnější diagnózy a umné konstrukce, nežije přítomností. Většinou kecá.

9. Straňte se bylinářů, kteří tvrdí, že vám nemohou sdělit složení aplikovaného receptu, protože jde o prastaré rodinné tajemství, které jen v jejich rukách může přinášeti zdraví . . .
Nejde o rodinné tajemství, ale o humbug. Narazili jste na domýšlivého neumětela.

10. Straňte se Bylinářů, kteří vám dávají čajovou směs, bez sdělení složení a dalšího poučení!
Narazili jste na člověka, pro kterého nejste plnoprávným partnerem, ale jen zdrojem zisku - anebo vás má za hlupáka, kterému není třeba nic vysvětlovat.

11. Straňte se bylinářů, doporučujících prakticky nedostupné byliny - a léčitelů, doporučujících velmi složité, v běžném životě těžko uskutečňovatelné postupy Lepší obyčejná a dostupná bylinka, než bylinná "superhvězda", kterou v našich podmínkách nelze získat. Složité postupy nevedou k cíli, léčba nemocného dřív unaví, než uzdraví. Síla je v jednoduchosti.
Máte prostě smůlu. Narazili jste na člověka, který ví, že nepořídíte a tak trochu s tím počítá, protože ví, že vám moc nemůže pomoci; ale není dostatečně na úrovni, aby vám to řekl přímo. Mnohem odborněji pak vypadá výtka- "no co se divíte když nejste schopen přesně dodržet mé rady a pokyny???"

12. Straňte se suverénů, pro které je vždy a všechno jasné a kteří rakovinu léčí na počkání a jiné, těžší choroby do tří dnů. Straňte se ale i léčitelů nejistých! Lidé přicházejí k léčiteli obyčejně po martyriu všemožných lékařských vyšetření a terapií. Jejich nemoc je většinou vážnější a formovala se měsíce, ba i léta. I léčení bude náročné a složité - a bude vyžadovat veškeré soustředění léčitele i nemocného. A uzdravení lze očekávat až v delším časovém horizontu.

13. Straňte se léčitelů nevzdělaných!
Dobrý léčitel nemusí mít právě vysokoškolské lékařské vzdělání, ale měl by mít obecný přehled a solidní vědomosti. Jen zcela výjimečně se rodí "boží lidé" - tedy jedinci s tak dokonalou intuicí či vnitřním nazíráním, že nepotřebují žádné vzdělání.

14. Vyhýbejte se fanatikům!
Jestliže nějaký apoštol léčitelství svolá pět tisíc lidí na sportovní stadion a tam uzdravuje přiložením ruky a frenetickým výkřikem " Ježíš léčí ", jde o šarlatána nejhrubšího zrna. Ano, Ježíš skutečně léčí, ale svým Slovem - tj. tím, že člověk bude žít podle jeho přikázání a rad. Uzdravení může přijít až na základě proměny postiženého a jeho opětovném vpravení do toku přírodních zákonitostí. A to většinou nemůže být jednorázovou záležitostí.

Zdroj: Jos.A. Zentrich - Třetí cesta ke zdraví

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Podle doporučení někoho komu důvěřujete. Ale osobní sympatie tam musí...
Věrka  |  3.10.2017 17:49

Můžete mi prosím někdo doporučit dobrého léčitele diagnostika na...
Hanka  |  24.10.2017 14:42

Jako psychoterapie jsou léčitelé použitelní.
!  |  24.10.2017 14:57

Klasická medicína vyšla z Hypokrata, Mathioliho a používala byliny a...
Daniel  |  25.10.2017 08:29

tu o Popelce, ano? :-)
A teď třeba  |  25.10.2017 08:39

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *