Jak se projevují poruchy rovnováhy a co je způsobuje?

3.2.2012 00:01
Zdraví

Poruchy rovnováhy se projevují ve formě řady příznaků, mezi kterými dominuje pocit závrati nebo ztráty rovnováhy. Subjektivně jsou vnímány jako pocity rotace, tahu do strany, houpání, propadání se, nejistoty, motání, pocitu opilosti apod.

Tyto příznaky mohou trvat několik okamžiků, ale i několik hodin nebo dnů. Mohou mít různou intenzitu, od středních obtíží obje­vujících se jen při pohybu až po těžkou poruchu rov­nováhy obtěžující postiženého i v absolutním klidu. Protože rovnovážný systém je ve spojení i s jinými částmi nervového systému člověka, mohou být poru­chy rovnováhy líčeny jako obtíže s viděním, jako sva­lová slabost, porucha myšlení anebo i poruchy pamě­ti.

Pacienti s poruchami rovnováhy si často stěžují současně na bolesti hlavy, pocity svalového napětí, ztuhlosti za krkem nebo v zádech. Jde někdy o obtíž­ně vylíčitelný stav, pro který může pacient jen těžko hledat vysvětlující nebo popisující slova. Pacienti mí­vají zvýšenou citlivost na hluk, na některé typy zvuků, obtěžuje je přímé světlo. Mohou mít obtíže připomína­jící mořskou nemoc. Stěžují si na poruchy koncentra­ce, celkovou nevůli apod. Při únavě mívají obtíže se čtením. Všechny tyto příznaky mohou být trvalé nebo jen přechodné. Vedou k celkovému rozladění pacien­ta, jeho psychické nepohodě.

Bývá obtíž s duševní koncentrací na jakoukoliv činnost, což může vyústit i v psychické poruchy typu neurózy nebo i depresi. 

Jak často se poruchy rovnováhy vyskytují?

Poruchy rovnováhy se vyskytují v každém věku a ur­čitou zkušenost s některou podobou ztráty rovnováhy zažije během svého života skoro každý člověk. Čet­nost poruch rovnováhy přibývá s věkem a po 75-ti letech to bývá jedna z nejčastějších příčin návštěvy lékaře.

Co může způsobit poruchu rovnováhy?

Příčin poruch rovnováhy je nepřeberné množství. Není medicínský obor, ve kterém by se nenalezlo alespoň jedno onemocnění spojené s poruchami rovnováhy.  

Jednou z možných příčin jsou úrazy, především hla­vy a páteře. Jejich výskyt je velmi častý kolem 50-ti let věku. K postižení rovnovážného ústrojí může dojít i bez poškození kostěného skeletu lebky. Mechaniz­mus je podobný otřesu mozku.

Další možností jsou ušní infekce, jako je zánět střed­ního ucha nebo zánětlivé postižení vnitřního ucha, tzv. labyrintitida, která může postihnout sluchovou i rov­novážnou funkci vnitřního ucha.

Některé virové infekce mohou postihovat rovno­vážné ústrojí ale i statoakustický nerv. Jedná se o in­fekce tzv. neurotropními viry, které napadají cíleně nervovou tkáň. Řada chemických látek, jako jsou tě­kavé látky a některé typy kovů, mohou poškozovat rovnovážný systém. Toxický účinek na struktury vnitřního ucha mají i některé léky.

Porucha cévního zásobení vnitřního ucha nebo mozku může způsobit poruchu rovnováhy nebo i zni­čení labyrintu. Subjektivně je pacient líčí jako pocit zatmění před očima, stav na omdlení. Objevují se ne­bo se zhoršují, pokud pacient vstane nebo se náhle postaví. Běžně se vyskytují i u zdravých osob po velmi rychlé rotaci, po jídle, a představují vlastně jen něko­lik sekund dezorientace. Pokud se během poruchy rovnováhy objeví dvojité vidění, nemožnost pohybo­vat končetinami, změny citlivosti, různá velikost oč­ních zornic nebo poruchy mluvení, může se jednat o příznaky cévní mozkové příhody.

Porucha hybnosti především v oblasti krční páteře patří mezi další příčiny poruchy rovnováhy. Její výskyt je stále častější.

Poruchy rovnováhy mohou způsobit vzácně i nádo­ry nebo vrozené vady.

Zdroj: MUDr. Pavel Vrabec - Poruchy rovnováhy, nakladatelství Triton

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Dobri den.také mám závratě atrvaji skoro 8let,chodím doktorům a zadní...
ondra  |  2.4.2016 16:56

Dobry den, prave mam v nemocnici svého partnera, 36 let. Přišlo to z...
Jana  |  24.8.2016 21:19

Něco podobného, ráno asi v 3,30h., venku tma a mě probudilo obrovské...
zdenek  |  6.4.2018 19:35

Zkuste se naučit Semontuv manévr, klidně doma, měl jsem to také v uchu,...
zdenek  |  6.4.2018 19:44

Zkuste magnézium a koloidní zlato. Je mi 38 a během 5 let sem musel už...
Petr  |  7.9.2018 02:38

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *