Jak na rakovinu

2.4.2002 00:00
Zdraví

Problematika zhoubného bujení a jeho léčení je nanejvýš ožehavé téma a ve své každodenní praxi se setkávám se všemi možnými a nemožnými přístupy. Agresivita nemoci a vědomí vlastní konečnosti dává rakovině nádech opravdovosti a proto není divu, že nemocní, kteří mají zhoubný novotvar, opravdu trpí nejen fyzicky. Navíc strach, který je s tímto typem onemocnění spojen, je velmi zhoubnou složkou této nemoci.

Jak na rakovinu je tedy otázka velmi široká a dosud nezodpovězená. Ani alternativní ani školská medicína nemá ten správný recept a dokonce ani kombinace obou se mi nejeví jako dokonalý prostředek pro vyléčení. Jistý druh pomoci se nabízí v účinné kombinaci léčebných složek na několika úrovních. Naprostou nutností správného léčebného principu je dosáhnout takového stupně integrity, který oprostí nemocného od přílišné zaujatosti chorobou a zároveň umožňuje aktivní přístup k vyléčení, pacient neulpívá pasivně na léčebných mechanizmech, ale přistupuje aktivně k vyléčení, jako bytost držící pevně v rukou otěže vlastního života.

Detoxikační a očistná příprava
Práce s fyzickým tělem vyžaduje v první řadě důkladnou a zodpovědnou očistu a detoxikaci. Ta by měla pro začátek posílit všechny systémy, které jsou odpovědny za regeneraci a samoléčebné pochody, nastartovat imunitní systém a zajistit přiměřené vylučování a metabolický obrat. Systém Vilcacora používá bylinu Manayupu, která výborným způsobem čistí játra od exotoxinů a zbytků léků (což je u nemocného s rakovinou nezbytná nutnost vzhledem k časté alopatické medikaci či předchozí nebo součastné chemoterapii), dále velmi dobře čistí ledviny a krev. Kombinace s protiplísňovým lékem na vyčistění tlustého střeva od plísní a mechanické vyčistění střeva (pozor na kontraindikace) je samozřejmostí.

Součástí detoxikačního a očistného procesu jsou samozřejmě režimová a dietní opatření. To, co platí pro nemoci, které nemají tak zhoubné účinky na člověka, platí pro rakovinu dvojnásob. Dieta a její funkce v procesu léčby nemocí je záležitost velmi individuální a to co platí pro jednoho mnohdy neplatí pro druhého. Nejdůležitější je řídit se pocity a velmi šetrně pracovat s takovou věcí, jako jsou zvyklosti, návyky, zlozvyky apod. Méně znamená někdy více. Je třeba si uvědomit, odkud kdo do procesu léčení nastupuje a kam až lze zajít. Mnohdy dogmatická a nešetrná stanoviska týkající se makrobiotiky, hladovky či vegetariánství mohou zastavit celý proces uzdravování. Projevy ochoty k aktivnímu procesu uzdravení často ztroskotají na nereálných cílech zpravidla tam, kam naše ochablá vůle již nedosáhne a tak se přetrhne už tak dost napjatá nit ochota - vůle - vědomí.

Vlastní fytoterapeutická fáze
V druhé fázi léčebného programu nastupuje vlastní fytoterapeutická fáze. Vilcacora má neomezené možnosti co se týče kombinace a nastavení léčebného programu pro různé typy zhoubných onemocnění. Vždy se kombinuje sama Vilcacora v podobě kapek, sušiny, kapslí či drtě s dalšími bylinami. Nejčastěji jsou to Sangre de Drago - dračí krev, která obsahuje alkaloidy, které působí protizánětlivě, protivirově a antibakteriálně tím, že náležitě aktivuje imunitní systém. Další bylinou je Jergon Sacha - obecně působí na posílení imunity a kromě toho má těž antispasmatické účinky. Jinými léčivkami, které se vhodně kombinují jsou např. Zarzaparilla ta dále posiluje a čistí játra, Aceite de Copaiba má protizánětlivé a antimikrobiální účinky, Tahuari atd. Dá se říct, že téměř každý typ rakoviny má svojí vhodnou a účinnou kombinaci bylin a látky v nich obsažené působí synergicky na specifický typ onemocnění.

Délka vlastního fytoterapeutického procesu se řídí typem rakoviny a také individuální snášenlivostí jedince a v neposlední řadě bohužel též finančními možnostmi. Optimální délka je tři až šest měsíců na jednu kůru, kterou vystřídá další detoxikace, tzn. např.další pití Manayupy. Tato období se mohou střídat třeba po dobu jednoho roku i déle.Někdy po další očistné kůře je s výhodou, pokud je stav stabilizován, podpořit anabolické procesy minerálově - vitaminovou - antioxidačně - probiotickou kůrou.

Pokud souběžně s fytoterapeutickým procesem pacient chodí na chemoterapii, je tu jisté omezení. Vilcacora se nesmí brát tři dny před a tři dny po plánované infuzi cytostatik. Z mé vlastní zkušenosti pacienti, kteří se rozhodli pokračovat či nastoupit chemoterapii, snášejí její nežádoucí účinky mnohem lépe, než bez fytoterapie.

Komplexní program pro život s rakovinou
Konkrétní očistné a léčebné kroky jsou jen částí programu, který by měl každý nemocný, nejen s rakovinou, dodržovat. Nemoc je proces, který probíhá na všech úrovních naší bytosti. Je třeba si uvědomit, že taková nemoc jakou je rakovina velmi mění naše sociální vztahy, mění naše postoje k realitě kolem nás a v neposlední řadě nás nutí dělat rozhodnutí, která bychom, třeba za "normálních" okolností nikdy nepřijali. To je a vždy bude poselství jakékoliv nemoci a jakéhokoliv postižení. Nezůstat pasivní, ale aktivně řešit situace, které nám nemoc do cesty staví. Rakovina, jako taková, je na psychosomatické úrovni spojována se strachem, s velkou vnitřní bolestí, agresivitou, dlouhotrvajícím žalem či pocitem viny tedy autoagresivitou. Na sociální úrovni je to zejména nerovnováha v partnerském soužití, neharmonický rozvoj vlastních schopností a hlavně krize v procesu sebevyjádření. U všech těchto nerovnováh na emocionálně - mentální rovině vidím velkou daň vzhledem k významu v procesu uzdravení z nemoci. Je namístě nepodceňovat ani v nejmenším tyto úrovně, protože jsou spoluzodpovědné za vlastní příčinu a tím za princip uzdravení.

Nemoc nežije odděleně od naší mysli, ani od našeho vědomí a když přijmeme, že vlastní uzdravení je vědomou činností a přichází teprve v okamžiku, kdy vědomě přijmeme stav zdraví či stav nemoci, uchopíme snáze souvislosti a výzvy, které nám tak zhoubná nemoc, jakou rakovina je, přináší. Opravdovou svobodu získáváme v okamžiku, kdy si uvědomíme vlastní hranice. A nemoc takovou hranicí je.

Vlastní léčebné mechanizmy lze účinně podpořit dalšími metodami. Řadím mezi ně floating, různé druhy masáží, hlavně lymfatickou či Bowenovu, kraniosakrální terapii, biosyntézu, práci kineziologa, či různé formy regresní terapie. Každá snaha jít hlouběji a dále pod povrch nemoci je vždy oceněna na úrovni příznaků a náhledu na vlastní princip nemoci na cestě sebepoznání.

Autor: MUDr. Pavel Špatenka - MEDALTERA - Centrum regenerační medicíny -

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Souhlasím s přispívatelem přede mnou. Je to tak... Kéž by se mi jednou...
Mara  |  20.2.2011 07:06

Před měsícem byl představen v Praze preparát, který během 3 dní...
Milan  |  30.12.2011 23:38

našla zajímavý článke týkající se léčby prevence rakoviny.....
jana  |  5.4.2016 12:36

Mám rakovinu prsu, měla bych zájem zjistit, jakým způsobem můžu...
Světlana  |  13.4.2016 14:10

Tak to by me také poměrně zajímalo.
Jitka  |  17.3.2017 12:58

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *