Internet umožňuje nemocným aktivně přistupovat ke zdraví

11.11.2002 00:00
Zdraví

Když Alexis Hainesová zjistila, že má rakovinu prsu, jedna z prvních věcí, které udělala, byla, že se obrátila na internet, aby získala informace o své chorobě. Místo aby se cítila odkázána na doktory, svou rodinu, známé či knihy, raději se stejně jako milióny lidí v podobné situaci uchýlila k celosvětové počítačové síti, píše agentura Reuters.

Na internetu je asi 82 miliónů stránek týkajících se problematiky zdraví. Z toho je asi 13 miliónů stránek zaměřeno na problematiku rakoviny a devět miliónů na otázky spojené s AIDS. Internet poskytuje všezahrnující vějíř faktů a údajů o skutečně všech oblastech, které člověka sužují.

"Je to jeden z nástrojů, které jsem použila, abych se přes to dostala," říká 49letá Londýňanka.

Prohledala vědecké adresy, pročetla stránky poskytující pomocné rady týkající se nádorových onemocnění a zapojila se do diskusí, aby pochopila co nejvíc o své nemoci, alternativních léčbách, stravování a nejlepší cestě, jak nemoc porazit.

"Když máte rakovinu, chcete získat co nejvíc informací, a tak se dostanete do bodu, kdy si sami začnete škodit, a proto s tím musíte skončit," zdůrazňuje paní Hainesová.

Tatam je doba, kdy lidé odevzdaně čekali na to, až jim doktoři řeknou, jak jsou na tom špatně a co s tím mají dělat. Vztah mezi nemocným a lékařem se změnil: pacienti sami převzali aktivní roli, pokud jde o péči o své zdraví, vyzbrojili se informacemi a předávají je svým ošetřujícím lékařům.

Jak vyplývá z údajů, které získali analytici z agentury Datamonitor, v průměru 32 procent Evropanů a 53 procent Američanů využívá internet k tomu, aby získali informace ohledně zdraví.

"Většina spotřebitelů získává podrobné informace na internetových portálech," konstatuje David Deon, který zprávu o využívání internetu v této oblasti zpracoval.

Když se paní Hainesová pustila do hledání na internetu, dostala víc, než původně předpokládala. Nehledě ovšem na nepříjemná překvapení, která ji čekala, když se jí například po napsání slova "prsa" rozbalila na obrazovce pornostránka.

Nejdůležitější v tomto směru jsou podle ní dvě věci - internet nejen pomáhá postiženým lidem získat víc informací, které hledají, ale také změní vztah, který mají s lékaři.

Podle ní to vyplývá z toho, že "někdejší nevyváženost v přístupu k informacím, když je měli k dispozici lékaři, ale nikoli pacienti, je tatam. Teď mají k informacím díky internetu přístup nejen lékaři, ale i samotní nemocní," zdůrazňuje. "To nemocným lidem pomáhá nabrat rychlost. Umožňuje jim, aby byli v péči o své zdraví mnohem aktivnější," dodává.

Nick James, který pracuje na birminghamské univerzitě jako specialista na nádorová onemocnění, založil první britskou internetovou stránku na pomoc nemocným lidem. Proto pokud jde o poznatky, jak internet pomáhá pacientům i lékařům, má informace takříkajíc z první ruky. "Hovořit s někým, kdo je dobře informován, je snažší. Konverzace se dostane na jinou úroveň," říká doktor James.

Asi deset procent většinou starších pacientů trpících rakovinou, které doktor James léčí, samo využívá internet k získání informací o své nemoci. Pro dalších 45 procent to dělají jejich příbuzní či přátelé, někdy i lékař či zdravotní sestra.

"Lidé, kteří vyhledávají na internetu zdravotní informace skutečně důsledně, patří k mladším ročníkům a mají vážné problémy se svým zdravím," doplňuje doktor James.

Z počtu návštěv na stránce www.cancerhelp.org.uk, která už sedm let poskytuje Britům informace o rakovině, je zřejmé, jak frekventované téma to je.

"Provoz na této stránce byl každým rokem větší, až loni dosáhl 700.000 návštěv za měsíc. Ovšem jen letos v srpnu jsme dosáhli 7,8 miliónu zájemců za jediný měsíc," upřesňuje lékař. Dodává, že každý měsíc si návštěvníci jeho portálu stahují kolem půl miliónu stránek. Asi 30 až 40 procent návštěvníků přitom pochází z USA, což dokládá, jak kvalitní informace o nádorových onemocněních jeho produkt poskytuje.

Rozdílů, proč některé stránky jsou kvalitní a jiné méně, je hodně. Začíná to už tím, že dobré stránky poskytují přesné a věrohodné informace, že jsou snadno dostupné a že z obsahového hlediska jsou podávány přístupným způsobem.

V nejlepších stránkách lze velmi snadno listovat a umožňují návštěvníkům jednoduchou selekci informací, po kterých prahnou, od informací, které nepožadují.

Doktor James je také přesvědčen, že lidé, kteří využívají internet, dokáží sami velmi dobře rozlišit, co je důležité a co nikoli.

Paní Hainesová je o přínosu internetu natolik hluboce přesvědčená, že plánuje vytvořit vlastní stránku zaměřenou na ženy, který mají stejný zdravotní problém jako ona. Chce jim předat své poznatky a také pokud možno přispět díky získaným informacím k rozptýlení obav, které je následkem onemocnění pronásledují.

Zdroj: ČTK/Reuters

Přidat komentář

 
* *