Horizontální léčebný systém

9.1.2009 00:00
Zdraví

V letech 1984/85 jsme prováděli v Centru pro výzkum bolesti v Santa Fe výzkum na 60 chronických pacientech léčených kvůli bolesti, kteří se všichni plně uzdravili na základě lékařské péče. Zkoumali jsme anamnézy těchto pacientů a snažili jsme se zjistit, jaká metoda pro jaký okamžik měla u koho největší léčebný účinek.

Na základě analýzy faktorů jsme našli čtyři hlavní skupiny terapeutických opatření, které měly za následek výrazně positivní průběh. Z toho jsme odvodili, že chronické bolesti a skutečně všechna chronická onemocnění mají čtyři výrazně odlišné složky.

Čtyřsložková teorie chronických onemocnění

1. První je strukturální složka. Sem patří metody jako chiropraxe, chirurgické zákroky, rehabilitace a rolfing.

2. Druhá složka je biochemicko-imunoligická. V této oblasti pomáhají léky, byliny, účinné látky rostlinného původu, úprava diety, homeopatie, injekční aplikace včelího jedu20, léky v duchu klasické medicíny, očkování a další.

3. Ve třetí elektromagnetické složce se vyskytují opatření působící buď elektricky, magneticky nebo elektromagneticky: akupunktura,27 ki-neziologie27, neurální terapie, kranio-sakrální léčba, přikládání rukou, masáže, magnetoterapie a další.

i Ve čtvrté psychicko-emocionální složce jsou účinné metody, které mají co do činění s psychoterapií v nejširším slova smyslu, tzn. změny v životě (jako zamilovat se, přestěhování, změna zaměstnání, rozvod atd.), dobrá psychoterapie, duchovní zážitky, psycho-kineziolo-gie, meditace, láska atd.

prokázali jsem, že aplikujeme-li pacientovi současně jednu z každé ze čtyř složek, dojde často k mnohem rychlejšímu vyléčení, než se metody aplikují, jak se to většinou děje, náhodně v různou dobu. Z toho plyne, že ?nejjistější" je, když se působí ve všech rovinách simultánně.

To jsme jasně dokázali prostřednictvím naší studie: Pacienti, kteří po lěta trpěli těžkými bolestmi zad a nereagovali na nejrůznější metody, se během několika měsíců uzdravili, když se metody aplikovali/ současně. Používali jsme manuální terapie (strukturální), neurální terapii (elektromagnetická), injekce včelího jedu (biochemická) a psychoterapii (emocionální).

Později jsme ale přece našli výjimku z tohoto pravidla: Jestliže je pacient napřed ?léčen" pomocí psycho-kineziologie, vyžaduje ve zbývajících třech oblastech léčení velmi omezené a také méně invazívní léčení. Například zatímco jsme předtím potřebovali při léčení revmatického pacienta kromě sanace chrupu po dobu několika měsíců, např. chiropraxi, injekce včelího jedu a psychoanalyticky zaměřenou psychoterapii, začali jsme psycho-kíneziologií. Poté často stačí pouze jednorázová (předtím často neúčinná) aplikace homeopatického léku (např. Apis) a jedno až dvě působení na neurálně-terapeutická rušivá pole za pomoci námi vyvinutého NT-laseru . Díky tomu léčba pacienta mnohem méně traumatizuje, je levnější, příjemnější a méně stresující (jak pro terapeuta, tak pro pacienta) - jedním slovem elegantnější.

Dr. Dietrich Klinghardt - Učebnice psycho-kineziologie, nakladatelství Alternativa

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Dobrý den, rád bych věděl, zda někdo v Čechách provádí terapii Dr....
 |  10.6.2009 20:28

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *