Floating jako prevence a lék i jako nádrž na sny.

3.1.2002 00:00
Zdraví

Floating je místo, kde můžete strávit hodinku v beztížném stavu a doslova nedělat vůbec nic (což se po vás vlastně chce) a děláte tak pro sebe maximum. Zní to asi trochu paradoxně, ale je tomu skutečně tak. Floating vznikl v 50 letech v USA jako objev J. Lillyho, který se zabýval výzkumem vědomí. Po té sloužil a dodnes slouží pro simulaci beztížného stavu kosmonautům. V běžné léčebné praxi se využívá jeho léčebných účinků na lidský organizmus.

Co to floating je a co umí.
Flotační tank je velká uzavíratelná vana ve tvaru vajíčka, která je naplněna roztokem slané vody stejných vlastností jako je voda v Mrtvém moři. Koncentrace soli je taková, že umožňuje beztížné vznášení na hladině, aniž bychom museli vykonávat jakoukoliv pohybovou aktivitu. Díky beztížnému stavu dochází k téměř absolutní relaxaci svalstva, dochází k synchronizaci obou mozkových hemisfér, produkují se ve zvýšené míře endorfiny - vnitřní látky dobré nálady a mění se elektrická aktivita mozku na alfa až theta rytmus - ideální stav pro uvolnění mysli. Při takto vzniklé relaxaci těla a mysli dochází k uvolnění vědomí a nastává kýžený stav odpočinku, odplavení stresu a klidného spočinutí mysli.

Pobyt ve floatingu znamená také obrovský odpočinek v emocionální a pocitové rovině, protože naše smysly, jsou zde v úplné izolaci od podnětů vnějšího světa. Ne náhodou se vnitřní prostor floatingu podobá vejci či děloze a tak do značné míry imituje nám důvěrně známé a bezpečné prostředí matčina lůna.

Výzkum stavů, kterých se můžeme ve floatingu dočkat, přinesl několik zajímavých poznatků. Asi prvních 20 minut si je člověk vědom okolí, vnímá svoje tělo, mysl odráží pozůstatky všedního života. V další fázi se naše tělo i mysl začíná značně uvolňovat, což působí velmi uklidňujícím dojmem a pomalu se začneme vzdalovat bdělé realitě. Mozek již přestává kódovat tělesné impulsy a naše fyzické tělo pro něj přestává existovat. V této době může vzniknout v těle napětí z nedostatku smyslových a reflexních podnětů, které se projevuje jako svalové záškuby, nebo pomalé vlnivé pohyby tělem. I nepatrný smyslový impuls, třeba svědění, dokáže zaměstnat celou naší mysl. Pokud překonáme tuto fázi, dostáváme se zpravidla buď do světa vlastních fantazijních představ, vnitřních vizualizací či do stavu absolutního klidu mysli. Při takto silných stavech není výjimkou střídání bdělých a snových stavů, občasné zaspání a opětné probuzení do vědomí. Po takto strávené hodince se opravdu můžete cítit velmi odpočatí bez vnitřních nánosů a jakoby očištěni. Vaše nálada je očividně pozvednutá a je vám zkrátka dobře. Navíc tento stav lehké euforie se také přenese do vašich dalších dnů.

Floating jako vodoléčebné zařízení
Floating je v léčebné a preventivní praxi používán v léčbě mnoha nemocí. Lze je rozdělit zhruba na tři hlavní skupiny. Nemoci pohybového aparátu, hlavně páteře, stavy po zlomeninách , úrazech, degenerativní změny kloubů a páteře atd. Všechny léčebné mechanizmy, které jdou po linii vědomí - mysl - tělo jsou zde násobeny také přímým účinkem beztížného stavu na pohybový aparát. Páteř se rozvine do ideální polohy a klouby nejsou zatíženy ani svojí vlastní vahou. Takto vzniklý rovnovážný stav napravuje vazivový aparát, který drží klouby a páteř pohromadě.

Druhou dosti početnou skupinou jsou nemoci kůže jako lupenka a atopický ekzém. Lupenka je vůbec zvláštní nemoc, na kterou má voda z Mrtvého moře prokazatelně blahodárný vliv. Pokud se tato léčba navíc kombinuje s vhodným režimem, fytoterapií a dalšími alternativními léčebnými metodami, lze dosáhnout dobrého terapeutického efektu.

Zvláštní velkou skupinou klientů, kteří vyhledávají floating jsou lidé, kteří se cítí být psychicky deprimováni. U někoho se tato deprivace projevuje jako stres, u někoho jako únava, mnohdy však jako depresivní stavy či stavy úzkosti. Pro tuto klientelu je floating opravdu požehnáním.

Pokud však netrpíme žádným z uvedených neduhů a toužíme si zameditovat ve stavu absolutního uvolnění, potom je floating více jak vhodnou pomůckou. Vlastní léčebné kúry či léčebné cykly se liší velmi individuelně, ale v zásadě lze říci, že floating je třeba navštěvovat opakovaně, zhruba v týdenních intervalech.

Vlastní provoz flotačního tanku je rozdělen do hodinových bloků, během nichž klient přebývá uvnitř. Po každé hodině se roztok půl hodiny čistí pomočí tří filtrů a UV zářiče. Takto je roztok zbaven všech nečistot a připraven pro dalšího klienta. Vlastní kapalina svým složením a také díky filtraci zabraňuje jakémukoliv šíření patogenů či nemocí.

Myslím, že je více než patrné, jaký význam má floating v nejen v léčbě, ale hlavně v prevenci nemocí, či stavů, které by v nemoc mohli vyústit. Pokud si uvědomíme, že jakákoliv nerovnováha v našem myšlení, pocitech či emocích končí nemocí fyzického těla, lehce nám dojde, jak lze takovému stavu předejít: jednoduchou aplikací floatingové kúry.Vyplavením stresu, uvolněním emočního balastu a uvedením mysli na správnou konstruktivní cestu dostaneme opět do rovnováhy všechny složky naší bytosti.

Autor: MUDr. Pavel Špatenka

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

jsi spala v knihovne?
tom  |  9.3.2011 14:33

ahoj, jsem tu poprve a chci se zeptat, zda jste uz nekdo zjistil, kde v...
bubli  |  9.9.2011 21:18

nějaká chytrá, ne... tak pošli kontakt v Ostravě, brouzdám a nic... Dík.
Andrea  |  1.12.2011 14:29

Mohu dostat adresu v Ostravě nebo Opavě.Děkuji
Marie  |  22.6.2013 22:02

Od listopadu 2015 floating na Mělníku se skutečnou solí z Mrtvého moře...
Lucie  |  13.10.2015 19:24

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *