Fibrilace síní jako jedna z nejčastějších příčin mozkové mrtvice

14.8.2014 00:01
Zdraví

Fibrilace síní je jednou z nejčastějších arytmií (tedy poruch srdečního rytmu) v dospělém věku. Srdeční síně zajišťují správné plnění obou srdečních komor, které jsou hlavními čerpadly krve do tělního oběhu.

Při fibrilaci síní se srdeční síně stahují velmi rychle ?a chaoticky, čímž dochází ke špatné souhře mezi síněmi a komorami. To může způsobit zhoršení toku krve tělem, které mnozí pociťují např. jako bušení srdce (nepříjemný nepravidelný chod srdce nebo chvění v hrudníku), slabost, zhoršení výkonnosti nebo dušnost, někdy se mohou objevit i bolesti na hrudi. Fibrilace síní se může objevit jen občas a trvat několik minut, často ale přetrvává i několik hodin nebo dnů a časem se může stát i trvalým rytmem srdce. V závislosti na tom pak mohou obtíže související s touto arytmií trvat různě dlouho. Někteří jedinci však žádné obtíže nemají a fibrilace síní se zachytí náhodně při vyšetření u lékaře z jiných důvodů.  

Jak často se fibrilace síní vyskytuje?
Fibrilace síní postihuje asi 2 % populace. Může se vyskytnout v jakémkoliv věku, před 50. rokem věku je to ale spíše vzácně. Po 50. roce její výskyt strmě narůstá, takže ve věku kolem 80 let postihuje přibližně každého desátého člověka.

Čím je fibrilace síní nebezpečná?
Fibrilace síní život bezprostředně neohrožuje, ale postiženým může významně zhoršit kvalitu života ?a výkonnost. Špatná souhra síní a komor a s tím související zhoršení toku krve mohou ale v některých případech vést až k rozvoji selhání srdce.
Druhou nejvážnější komplikací fibrilace síní je mozková mrtvice: při fibrilaci síní totiž dochází ke zpomalení toku krve v chvějících se síních, a ta se pak může začít srážet. Nejčastěji dochází ke srážení krve ve výchlipce srdeční síně, které se říká síňové ouško. Krevní sraženina se odtud může uvolnit do krevního oběhu, který ji pak zanese do některé periferní tepny zásobující např. mozek. Náhlý výpadek prokrvení za takto uzavřenou tepnou pak vede postupně k odumírání tkáně za tepenným uzávěrem, tedy k mozkové mrtvici.

Jak se fibrilace síní léčí?
Léčba fibrilace síní má 3 pilíře: 1. ovlivnit vyvolávající příčiny arytmie, 2. omezit opakování fibrilace síní a zajistit, aby srdce při arytmii nebilo příliš rychle, 3. zamezit vzniku komplikací, především mozkové mrtvice. Léčebné prostředky volí lékař individuálně podle aktuálního stavu nemocného, podle přidružených onemocnění, formy a symptomatičnosti arytmie. Nezbytnou součástí léčebné rozvahy je vždy i zvážení rizika vzniku krevních sraženin ve fibrilujících síních u konkrétního nemocného (sraženiny se totiž objevují stejně často jak u těch jedinců, kteří přítomnost fibrilace síní vnímají, tak u těch, kteří přítomnost arytmie vůbec nezaznamenali). Podle toho lékař volí vhodnou léčbu snižující srážlivost krve, která by měla omezit tvorbu krevní sraženiny a s tím spojené riziko mozkové mrtvice. Léků na „ředění krve“ existuje celá řada, ale jen některé jsou dostatečně účinné v prevenci mozkové mrtvice související s fibrilací síní. Donedávna byly k dispozici jen léky, které ovlivňují tvorbu některých faktorů srážlivosti. Tyto léky jsou používány již přes 50 let a byly a jsou stále velmi účinné, ale léčba je složitá. Hlavní nevýhoda těchto léků spočívá v tom, že míra jejich účinku je pro každého úplně jiná, navíc je značně ovlivňována např. typem stravy nebo dalšími současně užívanými léky. Účinek těchto léků je nebytné sledovat pomocí opakovaných odběrů krve ?a jejich dávku je nezbytné upravovat. V posledních letech se však objevily i nové léky ze skupiny tzv. nových antikoagulancií, které mají stabilnější účinek a nevyžadují pravidelné kontroly srážlivosti krve. To by mělo umožnit podávat tuto léčbu většímu počtu pacientů, kteří by tuto léčbu užívat měli, ?a výrazněji tak snížit riziko mozkové mrtvice u nemocných s fibrilací síní.  

Kdy mám vyhledat lékaře?
Pokud se u vás vyskytne některý ze zmíněných příznaků nebo pokud si nahmatáte nepravidelný tep. Na přítomnost arytmie může upozornit i domácí měřič krevního tlaku, který signalizuje nepravidelnost tepu. V takovém případě je vhodné vyhledat lékaře, protože hlavním prostředkem pro stanovení správné diagnózy je EKG záznam. U záchvatovité formy fibrilace síní je ale obvykle nutné dlouhodobější ambulantní monitorování EKG.

Jak mohu fibrilaci síní předejít?
Mezi rizikové faktory fibrilace síní patří např. věk, vysoký krevní tlak, různá srdeční onemocnění (např. stavy po infarktu srdce, chlopenní vady) a přidružená onemocnění, jako je např. cukrovka, porucha funkce štítné žlázy, spouštěčem arytmie může být ale i alkohol. Hlavní prevencí vzniku fibrilace síní je proto především dodržování zásad zdravého životního stylu: úprava stravy, pravidelná pohybová aktivita, kontrola váhy, cholesterolu, krevního tlaku a včasná léčba onemocnění, která mohou k rozvoji fibrilace síní v budoucnu přispět.MUDr. Lucie Riedlbauchová, Ph.D.
Antiarytmické oddělení
Kardiologická klinika UK 2. LF a FN Motol
Komplexní kardiovaskulární centrum pro dospělé
Fakultní nemocnice v Motole a 2. Lékařská fakulta UK
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Související články

Fibrilace síní způsobuje nepředstavitelné komplikace v životě

24.7.2014 00:01

Ani lidé s nemocným srdcem se nemusí bát sexu

11.12.2013 00:01

Toxicita umělých sladidel

30.7.2013 00:01

Cévní mozková příhoda: příčina může být i v srdci

19.12.2012 00:01

Deficit komplexu B vitamínů zhoršuje zdraví mnoha lidem

11.12.2012 00:01

4 hlavní hříchy, které ohrožují vaše srdce

26.10.2012 00:01

Jak poznat fibrilaci síní?

17.10.2012 00:01

Štítná žláza ovlivňuje zdraví srdce

14.6.2012 00:01

Fibrilace síní: mýty a pravda o srdeční arytmii

12.4.2012 00:01

Astragalus a jeho léčivé účinky

19.3.2012 00:01

Jak se vyšetřují poruchy srdečního rytmu - arytmie?

12.3.2012 00:01

Rizikové faktory mozkové mrtvice

8.2.2012 00:01

Jak se projevují poruchy srdečního rytmu - srdeční arytmie

3.1.2012 00:01

Vitamíny, minerály a živiny pro zdravé srdce

26.7.2011 00:00

TEST: Hrozí vám mozková mrtvice?

30.7.2010 00:00

Draslík - esenciální minerál

23.7.2009 00:00

Lékaři mohou na dálku sledovat implantované kardiostimulátory

25.10.2007 00:00

Laická pomoc zdvojnásobuje při zástavě srdce šanci na přežití

20.12.2006 00:00

Rady nemocným - Nepravidelnosti srdečního rytmu

15.9.2006 00:00

Vitamín C a fibrilace srdečních síní

19.4.2006 00:00

Za spánkem v práci se může ukrývat nemoc

14.2.2006 00:00

Koenzym Q 10 - zdroj energie pro buňky

19.12.2005 00:00

Jak přežít poruchu srdečního rytmu

14.1.2004 00:00

Středomořská strava - balzám na srdce

12.11.2003 00:00

Drastické diety mohou ohrozit zdraví

31.1.2003 00:00

Zdravotní důsledky diet a hladovění

2.10.2002 00:00

Přidat komentář

 
* *