Eurytmie - léčivý rituál

4.5.2009 00:00
Zdraví

Léčivou sílu hudby často podporuje pohyb a tanec a vznikají léčebné divadelní hry založené na příbězích z mytologie, na zvláštních pohybových vzorcích a domorodých zvucích. Způsob léčení známý pod názvem eurytmie pomohl na počátku dvacátého století vytvořit rakouský mystik Rudolf Steiner.

Eurytmie, jež v sobě spojuje pohyb, hudbu a poezii, je elegantním rituálem. Její pomalé graciézní pohyby mají být prospěšné pro zdraví a pohodu obecně a používají se k léčbě astmatu, koktavosti a dýchacích obtíží.

Ti, kdo eurytmii praktikují, se učí pohybovat v kruhu a dělat gesta, jež vyjadřují hudební intervaly a barvy tónů, zatímco je vyškolený pedagog doprovází na klavír.

Rozšířený pohyb a tanec při hudbě, zpěv či tónování je součástí několika moderních forem psychoterapie; cílem takovéto léčby je umožnit informacím obsaženým v těle, aby se přesunuly do vědomí pacienta a sehrály určitou roli v procesu uzdravování.

Eurythmy in North America part IEurytmie je též využívána místo tělocivku ve Waldorfském školství založeném Rudolfem SteineremZdroj: Don Campbell - Mozartův efekt, nakladatelství Eminent

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Tento popis eurytmie je naprosto nedostatečný...
Aleš Zahrádka  |  15.3.2011 11:44

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *