Elektronická komunikace s lékařem

1.12.2015 00:01
Zdraví

Systém CGM LIFE eSERVICES od společnosti CompuGroup Medical umožňuje pacientům online objednání, konzultace, zasílání výsledků vyšetření nebo vystavení receptu. V ČR nabízí tyto služby pacientům stále větší počet zdravotnických zařízení a lékařů. Jejich výhody nejen pro pacienty, ale i pro ordinaci, přibližuje MUDr. Kateřina Klímová, MBA, z oboru gynekologie a porodnictví.

Vaše ordinace využívá moderní metody, které přináší elektronizace zdravotnictví. Co vlastně nabízí koncovému pacientovi?
Klientkám přináší zejména velmi kvalitní zdravotní péči a komfort. Díky možnosti elektronického přenosu ultrazvukového nebo kolposkopického obrazu do elektronické zdravotní dokumentace klientky mohou lékaři nálezy s odstupem porovnávat, konzultovat na dálku s experty, reprodukovat jak v elektronické, tak papírové podobě. Největší přidanou hodnotou z pohledu klientek je elektronická komunikace bez nutnosti návštěvy ordinace.


Proč elektronickou komunikaci využíváte?
Elektronizace nám umožňuje na jedné straně uspokojovat potřeby našich klientek, na straně druhé zvyšuje efektivitu organizace a následně produktivitu práce. Jinými slovy, uděláme více práce za jednotku času a můžeme se plně věnovat zdravotní péči o klientky.


Můžete shrnout, v čem vám nové metody usnadňují práci?
Ve všem. Díky elektronizaci procesů jsme odbourali manuální práci jako je např. vyplňování žádanek, zapisování výsledků do dokumentace, apod. Nedovedu si představit zasílání dávek na pojišťovny jiným způsobem než elektronicky. Veškerá komunikace s pojišťovnami probíhá online zabezpečenou cestou.


Vnímáte možnosti, které systém (potažmo vaše ordinace) nabízí koncovému pacientovi, jako klíčový faktor k tomu, aby pacientky zvolily právě vaši ordinaci?
Jsou klientky, které zvolí naši ordinaci díky možnosti objednávání online nebo díky možnosti zasílání elektronických receptů. Klíčovým faktorem pro volbu naší ordinace je však vřelý individuální přístup, kdy klientce nasloucháme a poskytneme takovou péči, kterou zdravotní stav vyžaduje.


Využívají pacientky elektronický kontakt i ke konzultacím? Myslíte si, že zrovna u gynekologie je potenciál elektronických konzultací velký?
Ano, využívají. Potenciál pro elektronickou komunikaci v oboru gynekologie je obrovský. Má řadu výhod oproti konzultaci po telefonu. Dotaz a odpověď probíhají na sobě časově nezávisle, tzn. klientka i lékař komunikují podle svých časových možností. Navíc je tento způsob komunikace zabezpečený proti zneužití. Elektronická komunikace odstraňuje, zejména u dívek, bariéru ostychu.


Máte i negativní zpětnou vazbu od pacientů k elektronické komunikaci?
Nemáme. Elektronickou komunikaci si naše klientky velice chválí a často nás o tom spontánně ujišťují.  Pokud je potíž s přihlášením do elektronického účtu, klientka se obrátí na náš zákaznický servis.


Přináší vaše ordinace nějakou přidanou hodnotu těhotným ženám na rozdíl od ordinací, které zatím elektronizaci zdravotnictví nepřijaly?
Díky specifickému softwaru jsme schopni nabízet těhotným ženám screening vrozených vývojových vad. Prostřednictvím přenosu ultrazvukového obrazu do grafického modulu zdravotní karty klientky můžeme obrázek s miminkem zpětně vytisknout či zaslat klientce elektronicky.

Související články

Hymenoplastika neboli rekonstrukce panenské blány

12.10.2015 00:01

Praha chce zavést hromadné zasílání varovných SMS

15.9.2015 00:01

Intimní potíže po porodu může ukončit jedna noc v nemocnici

23.7.2015 00:01

České porodnictví patří mezi nejlepší na světě

29.6.2015 00:01

Jak často lze měnit lékaře?

9.3.2015 00:01

Náctiletí odhalují na internetu příliš mnoho ze svého soukromí

25.11.2014 00:01

Jak si pacienti představují moderní komunikaci s lékařem?

10.11.2014 00:01

Webkamera v inkubátorech

20.8.2014 00:01

Opatření by měla omezit možnost záměny léků

27.6.2014 00:01

První elektronická zdravotní pojišťovna

28.4.2014 16:41

Do ordinace s chytrým telefonem

19.4.2012 00:01

Aplikace pro vaše zdraví

21.9.2011 00:00

Zavolejte lékaře na telefonu

9.9.2011 00:00

eNeschopenky zjednoduší komunikaci mezi lékaři a ČSSZ

27.12.2010 00:00

Jak dobře zvládnout návštěvu dětského lékaře

22.12.2010 00:00

Jak komunikovat s člověkem se sluchovým postižením

10.11.2010 00:00

Andrologie: pomoc pro muže

21.10.2010 00:00

Elektronizací zdravotnictví může stát ušetřit až 66 miliard za rok!

11.5.2010 00:00

Nonverbální komunikace mezi lékařem a pacientem

17.6.2009 00:00

Psychogynekologie řeší emoční důsledky traumatického porodu

12.5.2009 00:00

Nový portál o lécích - půjdou předepsat i elektronicky

16.1.2009 00:00

Riziková práce iráckého psychiatra

6.8.2008 00:00

Lékaři si mohou ověřit postup léčby a vzdělávat se na webu

16.7.2008 00:00

Objednávání k lékaři přes internet

6.12.2005 00:00

Praktické informace pro doktory i pacienty na webu ministerstva zdravotnictví

17.8.2004 00:00

Lékaři a pacienti spolu neumí komunikovat

12.9.2003 00:00

Přidat komentář

 
* *