Diagnostika a odstraňování těžkých kovů z organismu

7.1.2009 00:00
Zdraví

Není jednoduché lokalizovat skládky těžkých kovů v těle žijícího pacienta, poněvadž většina vědeckých výzkumů je založena na odnětí tkáně a následném zkoumání pomocí mikroskopu.

Nejelegantnější, vhodná a snadno naučitelná je metoda Dr. Yoshiaki Omury založená na rezonančním fenoménu mezi identickými substancemi: také jeho bi-digitální O-Ring Test a Autonomní Regulační-Diagnostika jsou rozšířením normálního fyzického vyšetření, jenž je prováděno bez použití jakéhokoliv nástroje. Rezonanční fenomén je velmi spolehlivý diagnostický nástroj a umožňuje nám nejen zjistit kde a jaký kov se v těle nachází, ale pomáhá nám také předpovědět, která detoxikační substance, jež má za úkol odstranit kov z konkrétního regionu, je ta nejvhodnější.

Nejčastěji nalezené kovy jsou: rtuť, olovo, hliník a kadmium.

Z detoxikačních látek jsou tyto používány nejčastěji: DMPS, DMSA, Captomer, D-Penicillamine, i.v. vitamíny C, i.v. Glutation, Pleo Chelate, DL -Methionin (Redoxal), Aminokyseliny, Chlorella pyrenoidosa, Chitosan, aktivní uhlí, koriandr. Sám jsem vyvinul ne-biochemické cesty, které v sobě zahrnují elektro mobilizaci (elektro - block), uvolňování za použití rtuťových výbojek.

Léčebný postup musí proto zohledňovat předchozí pozorování pacienta, a musí dále obsahovat následující kroky:
1. Diagnóza místa uložení toxického kovu
2. Přesná diagnóza druhu kovu
3. Určení nejvhodnější a nejméně toxické látky schopné vyvést z těla jedovatý kov
4. Určení jiných vhodných podpůrných metod a látek (např. léky podporující funkci ledvin, látky k ochraně krve jako např. česnek nebo vitamíny E, látky podporující fekální absorbci a následné vyloučení uvolněné rtuti)
5. Diagnóza sekundárních infekcí
6. Určení vhodné léčby antibiotiky (antibiotika, antimykotika, virostatika, Enderleinovy přípravky, ozonová terapie etc.)
7. Pečlivé pozorování pacienta od návštěvy k návštěvě, za účelem předejití komplikací nejčastěji způsobených ucpanými čistícími cestami.
8. Tímto postupem se zdravotní stav mnoha chronicky nemocných pacientů zlepší a to i u takových, u nichž byly předešlé terapie bezúspěšné. Nebo se tito úplně uzdraví.

Vyvinul jsem techniku Bio-Feedback-Psychoterapie, nesoucí jméno Psycho-Kinesiologie (PK). Jádro tohoto postupu je "dialog s podvědomím". K dosažení vstupu do komunikace může být použit jakýkoliv druh Bio-Feedback techniky (svalový test, elektroakupunktura, biofeedback mozkových vln atd.). Tato technika usiluje o odkrytí a následnou práci s nevyřešenými traumatickými událostmi z naší minulosti. S tímto materiálem je dále pracováno tak, aby jak pro pacienta/pacientku tak i jeho/její rodinu mohlo nastat uzdravení. Obsah této metody je zpracován ve skriptech PK I a PK II a na videu vydaném ve vydavatelství Bauer-Verlag Freiburg, a u INK (PK semináře).

Ještě jednou - pacienti, kteří minimálně nebo vůbec nereagovali na předchozí léčbu s vhodně vybranými látkami Dr. Enderleina, dramaticky reagovali až po PK-terapii. Při této léčbě je pracováno s emočním materiálem a tím jsou překonány omezující myšlenkové bariéry. Dále dochází k uzdravení mezi žijícími a zemřelými rodinnými příslušníky. A skutečně, biochemické parametry, následné měření bio-pole, ale i pH tkáně a krve, osmolalita, vodivost, ale i hormonální status, minerální status atd. pohybují směrem k normálu. Výsledky jsou často zarážející.

"Model nemoci", který vyplývá z tohoto pozorování, vypadá asi takto:
Symptom je to, co je viditelné nebo zřejmé, a představuje všeobecně důvod, že jsme pacientem vyhledáni. V takových případech najdeme velmi často chronické infekční onemocnění. Za touto infekcí najdeme změněné prostředí a přítomnost toxických kovů. Pod tímto toxickým kovem najdeme důvod, proč se vůbec v těle nalézá, proč je uložen právě na tom kterém místě a proč je to právě ten který kov. Tento proces je vytvořen a řízen naším podvědomím a dále určen dobou uskutečnění a závažností nevyřešeného psycho-emocionálního traumata.

Léčba potom vypadá velmi jednoduše:
1. pomoz pacientovi vyjasnit jeho emocionální blokády
2. podej vhodný Enderleinův prostředek
3. poskytni vhodný detoxikační prostředek

Pokud je tato cesta následována, stačí všeobecně ty nejdůležitější Enderleinovy prostředky k tomu, abychom pacienta dostali ze stavu chronického onemocnění do stavu uzdravení.
Zde ještě malý seznam:
Notakehl, Pefrakehl, Fortakehl, Quentakehl při akutních onemocněních
Utilin, Utilin S, Latensin, Recarcin, Arthrokehlan A, a Sanukehl Cand při chronických onemocněních
Na test reagují obvykle buďto Nigersan nebo Mucokehl při dlouhodobé léčbě brzy po začátku terapie.

Díky této metodě nebude mnoho jiných, komplikovaných, invazivních a často velmi drahých metod potřeba. Kde se nám zdá, že Enderleinovy prostředky neúčinkují, působí přesto silně, předpovídatelně a efektivně. Počet léčiv, které lékař nebo léčitel ve své praxi potřebuje je minimální. Čas léčby je dramaticky zkrácen a kvóta úspěšnosti je vysoká.

Zdroj: Dietrich Klinghardt, MD, Ph.D., Seattle, Washington, USA - Z "Hier & Jetzt" č. 2/2000 časopis Institutu neurobiologie podle Dr. Klinghardta

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Co je to za bláboly? Jen pár obecných keců a nic konkrétního....
 |  7.1.2009 07:38

Ahoj Formole!
Jůahele  |  7.1.2009 11:14

Dobrý den, rád bych věděl, zda v Čechách někdo provádí terapii Dr....
 |  10.6.2009 20:30

TAdy se daji koupit kvalitni domaci testy na tezke kovy prakticky v...
Ivan  |  22.9.2014 18:39

Veškerou diagnostiku i terapii provádí Dr. Voštěp.
!  |  22.9.2014 20:29

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *