Čtvrtá čakra

9.4.2000 00:00
Zdraví

Vaše čtvrtá čakra je zónou vašich emocí a řídí váš smysl pro harmonii a lásku. Porozumět energii čtvrté čakry znamená naučit se duchovně sofistikovanou cestou vyrovnat se s odpuštěním.

Lidské tělo pohledem Caroline Myss - Čtvrtá čakra

Orgány: srdce a oběhový systém, plíce, ramena a ruce, prsa, bránice, brzlík. Mentální a emoční témata: láska a nenávist, nelibost a hořkost, smutek a žal, pocit osamělosti a věrnost, vnitřní rovnováha, odpuštění a soucit, naděje a důvěra.

Vaše čtvrtá čakra je zónou vašich emocí a řídí váš smysl pro harmonii a lásku. Porozumět energii čtvrté čakry znamená naučit se duchovně sofistikovanou cestou vyrovnat se s odpuštěním. Jestliže se držíme negativních vzpomínek a emočních zranění nebo jestliže nejsme schopni nechat ukončit staré vztahy, ztrácíme touto minulostí životní energii čtvrté čakry.

Energie čtvrté čakry obsahuje obřad přechodu do vyššího já a poskytuje mocné lekce o přirozenosti lásky k sobě a ostatním. Soucit, odpuštění a bezvýhradná láska jsou znaky zralého srdce.

Následující seznam obsahuje nejběžnější zážitky strachu, zlosti a jejich následné vzorce chování, které mohou znečistit energii čtvrté čakry. Strach, že nejste milováni nebo víra v to, že si nezasloužíte, abyste byli milováni.
Pocit viny, který se objevuje, když se člověk osobně účastní jednání, při němž dochází k zavržení někoho či emočnímu zanedbání. Nelibost, která se rozvíjí, když vidíte, že se jiným dostává více lásky a pozornosti než vám samotným. Strach dát najevo nebo podělit se o své city.
Rozvíjení pocitů viny jako důsledku užití zlosti, nepřátelství nebo kritiky jako náhrady za lásku. Pocit emočního ochromení prožíváním příliš veliké samoty. Zkušenost emočního znečištění, které se objevuje, když v sobě nosíte příliš negativních a odsuzujících pocitů týkajících se jiný ch lidí nebo jiných forem života.

Zkušenost emočního znečištění, jenž se objevuje, drží-li se člověk starých křivd a špatných nálad, které patří minulosti. Rozvíjení emočních strachů a hořkosti, které se objevují, věříte-li, že nemůžete odpustit nebo přímo odmítnete odpustit. Nepřetržité vytváření vztahů, které jsou emočně neuspokojivé nebo nesprávné Vina z pocitu, že jste nebyli úspěšní v naplnění svých emočních závazků. Dělání něčeho nebo setrvávání s někým, když vaše "srdce není s vámi". Příliš mnoho žalu vycházejícího obrazně řečeno z rozvoje "zlomeného srdce". Tato emoční traumata a strádání vytvářejí "emoční přetížení" nebo to, co je často popisováno jako emoční bloky. V závislosti na dysfunkčním emočním chování, které vyplývá z těchto vzorců negativity, reaguje i materiální tělo na tato napětí.

Častěji se objevující tělesné nemoci se týkají stavu srdce. Sem patří srdeční záchvaty, hypertrofie, výhřez srdeční chlopny, kardiomegaly, srdeční selhání. Mezi další často se vyskytující nemoce patří astma, alergie, plicní problémy včetně rakoviny, potíže s průduškami, zápal plic, poruchy krevního oběhu, a všechny problémy spojené s horní částí zad a s rameny, rakovina prsu.

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

S odpouštěním nedělám nikomu těžkosti, není třeba do světa troubit,...
Barbora  |  28.10.2007 12:00

Já taky odpouuštím každému a všechno i když ublížil a nepožádal o...
milena  |  20.12.2007 22:50

ahoj, kdosi mi říkal: odpustit = od---pustit, čili pustit, to mi...
slunce  |  18.1.2008 19:49

no mě bylo řečeno že je to cesta jak být moudřejší, že se máme...
jak odpustit  |  2.9.2009 10:36

Emoční rovnováhu je možné znovu nabýt na některém z kurzů Andrei...
Mirieam  |  20.12.2017 09:44

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *