Biofeedback - metoda biologické zpětné vazby

12.7.2002 00:00
Zdraví

Biofeedback nám předkládá pravděpodobně nejpádnější důkaz vlivu mysli na tělo. U zdravého člověka jsou téměř všechny fyziologické funkce prováděny a regulovány na pokyn mozku a centrálního nervového systému. Mysl však často tomuto procesu brání, například při stresu, který vyvolává napětí v celém těle. Biofeedback může pacienta naučit, jak za takových podmínek zasáhnout, aby byla obnovena vyrovnaná funkce těla. Vědomé ovládání může ovlivnit mnoho tělesných funkcí, které je možno kontinuálně přesně sledovat přístroji, například srdeční frekvenci, teplotu kůže, krevní tlak, svalové napětí a mozkové vlny (EEG).

Vybavení pro biofeedback, které měří tyto funkce, představuje elektroencefalograf, který zaznamenává mozkové a nervové vlny, elektromyograf (EMG), který registruje svalové napětí, a přístroj pro sledování galvanického odporu kůže, který detekuje elektrickou vodivost kůže při stavech vzrušení, strachu nebo nervozity.

Když jste zapojeni na tyto přístroje, přivádějí informaci zpět k vám ve formě laikovi zcela pochopitelné. Například, když přístroj zaznamená svalové napětí, objeví se červené světlo nebo zazní určitý signální zvuk; aby vás upozornil na to, co se děje uvnitř vás. A s touto informací, spolu s relaxačními technikami a zapojením představivosti, můžete začít ovládat svalové napětí.

Techniky, které jsou užívány v kombinaci s technickým vybavením pro biofeedback je cvičení relaxace a autosugesce, vizuální představivost a meditace. Například pokud přístroje hlásí, že se vaše srdeční frekvence zrychluje, můžete užít svojí imaginace a představit si klidné místo nebo meditovat a opakovat mantru, abyste tak uvolnili svoji mysl i tělo. To znamená, že při biofeedbacku pacient není předmětem terapie, on sám se stane terapií samotnou.

Biofeedback lze využít při celé řadě stavů, včetně chorob souvisejících se stresem, nervově svalových potíží..

Biofeedback může být velmi účinnou metodou při emocionálních nebo behaviorálních potížích, jako jsou pocity úzkosti nebo deprese, fobie, nespavost, bolesti hlavy ze svalového napětí nebo skřípání zubů.

Biofeedback lze také využít při léčbě chorob, u kterých někteří odborníci předpokládají psychosomatický původ, jako je astma, žaludeční vředy, zánět tlustého střeva, průjmy, srdeční arytmie, vysoký krevní tlak, Raynaudův syndrom nebo migrény.

Biofeedback může pomoci lidem postiženým mozkovou mrtvicí, ochrnutím nebo křečemi svalů při určitých pohybech.

Protože biofeedback prohlubuje vaše uvědomění a pochopení jak funguje vaše tělo a mysl, může být také prospěšný při prohloubení sebeuvědomění a při duchovním růstu.

Nezapomínejte však, že přesto, že se biofeedbacku musíte aktivně zúčastnit, přílišná snaha způsobuje nežádoucí stres. Nejdůležitější je se uvolnit - používejte meditaci, představivost a další techniky, abyste se mohli plně soustředit na svůj vnitřní stav.

Terapie biofeedbackem může trvat týdny, měsíce nebo i roky v závislosti na vašich potížích. Většina lidí potřebuje sezení v průběhu nejméně šestí týdnů, která trvají třicet až šedesát minut a mohou probíhat jednou za týden nebo denně, opět v závislosti na potřebě pacienta.

Musíte se naučit převést do každodenního života to, co jste se naučili během této terapie. Potřebuje to trochu praxe, než se naučíte rozlišovat příznaky vašich problémů - jako je svalové napětí, bolesti hlavy a podobně - a situace, ve kterých se objevují, a pak užít techniky, které je dokáží zmírnit bez užití přístrojů. Budete pravděpodobně potřebovat pravidelné prohlídky, abyste si zachovali to, co jste se naučili.

Více o biofeedbacku se dozvíte na www.galaxy.cz
Zdroj: Zdravá žena - nakl. Pragma

Související články

AVS přístroje - metoda alternativní medicíny

16.5.2002 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Co se týká EEG-biofeedbacku, jak zmiňujete, že stojí pan doktor Faber...
Jana  |  24.11.2011 15:43

Jano, lékařů, kteří pracují s EEG Biofeedbackem je čím dál více a...
eeginstitut  |  11.9.2012 23:48

ještě o rizicích terapie EEG Biofeedback? já bych to pojala jinak....
eeginstitut  |  12.9.2012 00:03

osobně mám více než 12 leté zkušenosti v zahraničí s touto metodou,...
eeginstitut  |  12.9.2012 00:25

Podle mě může Biofeedback pomáhat u lehčích diagnóz jako je ADHD....
Jiří  |  10.8.2017 12:59

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *