Ayurvéda - starodávný indický systém přírodní medicíny /část první/

9.12.2004 00:00
Zdraví

Ayurvéda, v sanskrtu "věda o dlouhém životě", je pět tisíc let starý holistický léčebný systém, který je v některých zemích uznáván, jako samostatný medicínský obor. Je také právem nazývána matkou moderní medicíny. Její kořeny můžeme hledat v Indii, ve starých védských textech, kde jsou popisovány léčivé rostliny se všemi svými vlastnostmi a hodnotami v rámci léčení. I když je Ayurvéda starobylé učení, její vývoj nikdy neustal a rozšiřuje se dodnes. V minulosti bylo převzato do systému Ajurvédy mnoho léčebných poznatků z jiných kultur. Staré arabské či řecké metody léčby již dávno ve svých zemích zanikly. Přežily jen díky tomu, že Ayurvéda tyto metody převzala a praktikuje je dodnes.

Také dnešní, moderní medicína je z velké části postavena na poznatcích Ayurvédy. Například rostlina Ephedra gerardiana, která roste v Himálaji ve výškách kolem 3000 metrů se v Indii a Tibetu používala proti plicním onemocněním. Farmaceutické společnosti z této rostliny izolovaly látku efedrin, která se na celém světě používá proti astmatu. Jako další příklad můžeme uvést bylinu Rauwolfia serpentina, která se v Indii používala odpradávna ke snižování krevního tlaku. V roce 1931 se podařilo z této rostliny izolovat reserpin a rescinamin. V roce 1945 se pak díky tomu podařilo vyvinout první alopatický lék ke snižování krevního tlaku. Takovýchto příkladů bychom nalezli velmi mnoho.

Již dávní indičtí lékaři věděli to, co dnes objevuje moderní fyzika. Ta učí, že podstata celého vesmíru spočívá na kvantové úrovni, daleko za atomy a molekulami. Pro představu - kvantum, definované fyzikou je asi 100 000 000 krát menší, než nejmenší atom. Na této, pro nás nepředstavitelné úrovni se hmota a energie stávají vzájemně zaměnitelné. Všechna tato kvanta jsou tvořena neviditelnými vibracemi, které "čekají", až na sebe vezmou fyzickou podobu.

Podle základních principů Ayurvédy platí totéž pro lidské tělo. To znamená, že veškeré tělesné pochody v našem těle způsobují jemné vibrace. V naší moci je změnit, či ovlivnit tyto pochody pouhou změnou způsobu vnímání a nahlížení na sebe samotné. Zní to možná trochu znepokojivě, ale je v tom obrovské osvobození.

Albert Einstein prohlásil: "Skutečný svět je ten neviditelný, a pokud jsme ochotni zkoumat neviditelné úrovně našeho těla, můžeme se dostat až k vesmírné tvořivé síle, která je naším zdrojem." Ayurvéda učí, že s touto vesmírnou silou, která je obsažena stejně v zrnku písku jako v nás, se můžeme naučit pracovat. Zrnko písku má však jednu nevýhodu - i když je výtvorem tvořivé síly, neobsahuje mysl. Proto je písek oddán na milost a nemilost slunci větru a dešti. My ovšem myšlení máme a díky němu můžeme ovládat naše tělesné pochody. Jednoduše řečeno - Kamkoliv směřuje myšlenka, spolu s ní jde i chemická reakce. Pro příklad můžeme uvést pocit strachu ze tmy. Fyzicky nám tma neubližuje, ale náš pocit strachu v našem těle vyvolává různé chemické reakce - zvýšená produkce adrenalinu, pocení, rychlejší frekvence tepu apod. Tyto jevy však nevyvolala sama tma, ale naše myšlení.

Pokaždé, když v mysli dojde k nějaké události, dojde také k odpovídající události v těle. Podle Ayurvédy je tato vzájemná propojenost dosažena na místě vsunutém mezi mysl a tělo, kdy se myšlenka mění v hmotu /strach ze tmy se mění v hmotný adrenalin/. Toto místo je vyplněno třemi řídícími principy zvanými dóši.

Tyto dóši se nazývají Váta, Pitta a Kapha /v češtině Vítr, Žluč a Sliz/. Každá buňka našeho těla obsahuje všechny tři prvky. Musí mít Vátu, která umožňuje pohyb, dýchání, oběh krve, postup potravy do zažívacího traktu a má na starosti veškeré nervové impulzy. Musí mít Pittu /Žluč/, neboli metabolismus, který zpracovává vzduch, potravu a vodu v celém systému. A musí mít také Kaphu /Sliz/, neboli strukturu, aby držela buňky pohromadě a formovala svaly, kosti, tuk a šlachy.

Přirozenost každého z nás je být zdravý a to znamená rovnováhu všech tří dóš. Pokud je některá z vašich dóš v nerovnováze, snaží se vám to tělo říci prostřednictvím nějaké nemoci a většinou zajdeme k lékaři. Ten Vám například proti kožní alergii předepíše tablety, či masti, které obsahují kortikoidní složky, které se mohou užívat jen krátkodobě a to kvůli vedlejším účinkům a pouze tím potlačí symptomy. Pokud se symptomy takto potlačují, přesune se příčina vzniku alergie z kůže většinou do plic, kde se začne klubat astma a vy se tak přesunete z kožního oddělení na plicní. Příčina zůstala, symptomy se přesunuly.

Je tedy nutné poznat svůj tělesný typ a mít dóši v rovnováze.

O tom si povíme v příštích částech povídání o Ayurvédě a jejích principech. Povíme si také o tom, jak s dóšami pracovat, jak pracují některé potraviny, bylinky a jak mohou pomoci ve vyrovnání některých dóš, jaké tělesné a duševní cvičení nás může zbavit různých neduhů.

Sváhá /budiž blaho/

Za Ayurveda-care
Radek Drochytka
e-mail:ayurvedic@seznam.cz

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Ájurvéda se rozvíjela nejen v Indii ale též na Srí Lance.Lékaři...
Petr  |  10.12.2004 23:49

Naprosto souhlasím. Důležitý je i fakt, že Ayurvéda je v některých...
Radek Drochytka  |  13.12.2004 22:23

ayurvéda je neskutečná nauka, já používám ayurvédskou kosmetiku již...
katka  |  11.10.2011 10:50

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *