Astma je nemoc z napětí

23.8.2012 00:01
Zdraví

Základní léčba musí usilovat o řešení napětí v duševní a tělesné oblasti. Potíž, jak již bylo uvedeno, spočívá v tom, že astmaticky reagující člověk není s to jako příčinu svého onemocnění uvést některé životní problémy.

Coby potíže mu nejsou známy. Příčinou astmatických reakcí dětí jsou například:

-         časté napětí doma,

-         manželské potíže rodičů, které navenek nemusejí být očividné,

-         přísný či příliš bezvadný otec, nebo obráceně

-         u jediného dítěte přehnaná pozornost matky, aniž by tato ryzí láska byla opětována.

Dítěti, které ve stísněné rodinné atmosféře nebo pod autoritativním otcem musí dýchat, se nedostává vzduchu. Domácí „klima“ může vyvolávat astma. V přeneseném smyslu lze hovořit o „alergii“ na dušev­ní napětí.

- Dítě také cítí napětí mezi rodiči, třebaže se mu kon­flikty zatajují a hádky se nekonají v jeho přítomnosti.

- Dítě nepozná, že v atmosféře, která se navenek jeví jako pohodová, trpí. Tyto pochody se odehrávají v oblasti podvědomí. Zhusta najevo vycházejí až při psychoterapii v dospělém věku.

Astmatické reakce dítěte na takové poměry jsou, nazíráno biologicky, přirozeně nanejvýš smyslu­plné: jsou protestním a alarmujícím signálem, kte­rý má upozornit na to, že ve formování osobnosti, tedy ve výchově, nastávají základní chyby.

Nejsou-li tyto souvislosti u dětí poznány, vede to k nevhodným léčebným opatřením. Selžou-li ob­vyklé tablety na astma, nebo je-li dítě ve stále těžším astmatickém stavu, je často jako poslední východisko zvolen přesun do jiného podnebí. Jde ovšem o důkaz, že skutečné příčiny choroby nebyly zjištěny. Jak to, že pa­cient byl kdysi dlouhá léta v tom samém podnebí zdráv a po uzdravení v údajně nebezpečném podnebí zůstal bez potíží? Pokud ovšem na ně nahlížíme jako na příčinu nemoci. Proč v tomto podnebí neonemocní také jiní lidé?

Příklad: Vzpomínám si na působivý případ, který tuto problematiku přibližuje. Šestileté dítě postižené astmatem, u něhož selhaly všechny medikamenty, by­lo posláno do lázní s jiným podnebím. Tam překvapivě rychle astma zmizelo. Během čtyřtýdenního pobytu ne­vypukly záchvaty. Ihned po návratu domů se nemoc vrátila. Rodiče se tedy rozhodli v příštím roce dítě do lázní poslat znovu. Tentokrát na čtvrt roku. Zlepše­ní totiž dali do souvislosti s jiným podnebím. Dítě čtvrt roku v lázních prospívalo. Doma se však astma vyskyt­lo znovu se zvýšenou intenzitou. Když dítě ve třetím ro­ce šest měsíců zůstalo v lázních bez zmíněné choroby, rozhodl se otec na lékařskou radu svůj obchod přeložit do oněch lázní a s rodinou se přestěhovat. Po přestěho­vání rodiny do lázní dítě opět trpělo astmatickými záchvaty. Když později přijelo na návštěvu do dřívější­ho bydliště - astmatické potíže nemělo. Zlepšení tedy nezpůsobila změna podnebí, nýbrž změna prostředí! Příčina astmatu spočívala v domácí atmosféře, v domá­cím „klimatu“, v němž dítě nemohlo volně dýchat.

Tento příklad zcela zřetelně učí: Zlepšení nemoci výměnou místa neopravňuje k závěru, že změna podnebí přinesla nápravu. Nápomocna je změna celkové situace!

Kdyby si rodiče uvědomili, že astma není podmíně­no podnebím, nýbrž že příčiny je třeba hledat v domá­cím prostředí a ve výživě, mohl by si otec nákladné pře­ložení obchodu ušetřit. Tento příklad je jedním z mno­ha. U většiny dětských případů astmatu se z neznalos­ti skutečných příčin dopouštíme podobných chyb.

U dítěte, právě tak jako u dospělého, otázky výživy hrají podstatnou roli. To obzvláště platí pro lymfatické děti, které často trpí tzv. „nachlazením“, tedy katary dýchacích cest. Přirozeně každý zánět sliznice nevede k astmatické reakci. Ani u dítěte, ani u dospělého. Aby zúžení dýchacích cest vlivem zduření sliznice způsobilo astma, musí k tomu ještě přistoupit zvláštní druh re­akce, sklon ke křeči.

Mnoho lidí sice často trpí katary dýchacích cest, nicmé­ně nikdy astmatem. Platí to i obráceně. Pokud se však u pacienta astma spojilo se zánětem průdušek nebo s ka­tarem dýchacích cest, je nutné při léčení přihlédnout k obě­ma složkám.

Léčí se jak záněty sliznice, tak astma. U dětí, které při každém kataru dýchacích cest dostanou astma, zhusta stačí již samotné léčení infekce. Tím se astma­tu zabrání.

- Znovu ovšem musíme zdůraznit nezbytnost vyvaro­vat se u lymfatického dítěte, které má sklon k in­fekcím, mléka.

- Mezi sladkostmi, které k infekční náchylnosti při­spívají, při astmatu zvláštní roli hraje čokoláda, případně kakao. Jsou děti, u nichž mohou tyto poži­vatiny astma vyvolat.

- Je-li u dítěte léčena infekční náchylnost a současně se odstraní domácí napětí nebo výchovné chyby, je každé dětské astma léčitelné.

- Rovněž je žádoucí vyvarovat se antibiotických lé­čebných prostředků při horečnaté infekci. U dět­ských a dospělých astmatiků je obzvláště důležité pozornost těmto nařízením věnovat ze dvou důvodů.

Zdroj: MUDr. M. O. Bruker - Jak se zbavit Alergie, nakladatelství Eko-konzul

Související články

V Indii se astmatici léčí polykáním živých rybek

16.8.2012 00:01

Škola atopie

6.6.2012 00:01

Nebezpečí domova: Dětské alergie v domácím prostředí

2.5.2012 00:01

Podlahové krytiny a tapety z PVC mohou vyvolávat alergie i astma

3.4.2012 00:01

Astragalus a jeho léčivé účinky

19.3.2012 00:01

Těhotenství a nebezpečné potraviny

6.3.2012 00:01

Jak si vyléčit nevyléčitelné

14.2.2012 00:01

Jaké potraviny mohou vyvolávat zdravotní potíže?

26.1.2012 00:01

Alergická rýma způsobená roztoči

9.11.2011 00:01

Na podzim je vhodné zaměřit se na regeneraci plic a tlustého střeva

5.10.2011 00:01

Hlen v plicích

31.1.2011 21:20

Onemocnění, která mohou souviset s potravinovou alergií

21.1.2011 00:00

Rozeznáte dětský kašel?

29.4.2010 00:00

Nebezpečně zapáchající výrobky mohou dětem ublížit

12.4.2010 00:00

Nepodceňujme nábytek pro děti

25.11.2009 00:00

Éčka v nápojích

25.6.2009 00:00

Zelené čističe - čistění bez chemických prostředků

12.9.2008 00:00

Nedonošené děti ohrožují nemoci dýchacích cest

5.9.2008 00:00

Omega 3 kyseliny

13.12.2007 00:00

Domácí úklid čisticími prostředky prý podporuje vznik astmatu

19.11.2007 00:00

Aditiva, která mohou způsobovat zdravotní problémy

8.3.2007 00:00

Alkylglycerol - imunita ze žraloka

20.9.2006 00:00

Zdraví prospěšné omega 3 mastné kyseliny

28.2.2006 00:00

Děti jsou ve školkách obklopeny rizikovými ftaláty

18.7.2005 00:00

Jak se dozvědět, zda je dítě alergické a na co?

15.7.2005 00:00

Alergie, nesnášenlivost nebo přecitlivělost na potraviny?

4.5.2005 00:00

Mírné astma prý nevyžaduje léčbu steroidy

21.4.2005 00:00

První pomoc při anafylaktickém šoku

3.2.2005 00:00

Nebezpečné látky v osvěžovačích vzduchu

28.12.2004 00:00

Vzduch v kostelech může být škodlivý

23.12.2004 00:00

Co jsou to beta glukany?

1.11.2004 00:00

Přehnaná hygiena napomáhá alergiím

23.7.2004 00:00

Atletům s dušností pomůže rybí tuk

12.3.2004 00:00

Horečky v dětství snižují rozvoj alergií

1.3.2004 00:00

Domácí úklid může přivodit astma

4.11.2003 00:00

Jablka a hrušky pro zdravé plíce

5.9.2003 00:00

Nepotlačujte své pocity

24.4.2003 00:00

Veledůležitá látka nejen pro srdce: koenzym Q10

27.3.2003 00:00

Jak zacházet s prachem

27.11.2002 00:00

Máte oslabený element kovu?

23.10.2002 00:00

Příliš čistoty škodí - dezinfekční prostředky do domácností nepatří

26.9.2002 00:00

Manželé sdílejí i stejné choroby

24.9.2002 00:00

Vilcacora léčí nejen rakovinu.

2.5.2002 00:00

Důsledky stresu. Výhody, nevýhody a rizika

12.4.2002 00:00

Jak doma vytvořit zdravé prostředí

8.2.2002 00:00

Psychické faktory mohou zhoršovat většinu nemocí

22.11.2000 00:00

Alergie na mléko

5.10.2000 00:00

Před trháním mandlí zkuste vynechat mléko a vejce aneb Dietní program dr. K. Werthmanna

18.9.2000 00:00

Pozor na bylinky!

24.4.2000 00:00

Mentální a spirituální přínos detoxikace

19.2.2000 00:00

Vaše mučivé bolesti může vyvolávat strava. Aneb potravinová alergie a nesnášenlivost.

2.1.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *