Zdraví výpis článků

Proti únavě pomáhá rostlinná strava

Proti únavě pomáhá rostlinná strava

9.9.2000 00:00  |  Zdraví

Při chronickém únavovém syndromu doporučujeme upřednostňovat stravu rostlinného původu před příjmem živočišných bílkovin. Přebytek živočišných, těžko stravitelných tuků a uzenin, které jsou doplněny solemi, ochucovadly, zvyšuje pH krve, důsledkem je pomalejší odbourávání kyseliny mléčné vzniklé svalovou činností.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 27.3.2007 05:22

Přirozená léčba

Přirozená léčba

6.9.2000 00:00  |  Zdraví

Nejpřirozeněji a nejspolehlivěji odstraníme chorobu tehdy, když zharmonizujeme svůj život s přírodními zákony s přírodou a s celým vesmírem. Tento stav dokonalé rovnováhy našeho vnitřního i zevního prostředí nám zajišťuje optimální kondici. Jedině takto vyvážený organismus je v pravém smyslu slova zdravý. Je to ten nejpřirozenější stav člověka a lidství jako takového.... celý článek

Komentářů: 0

SO-SO diagnóza myšlenek a představ

SO-SO diagnóza myšlenek a představ

4.9.2000 00:00  |  Zdraví

Podle orientálních diagnostiků je náš charakter a myšlení utvářeno stravou kterou jíme. Řekni mi co jíš a já ti řeknu na co myslíš, tak by se dala nadneseně charakterizovat orientální So-So diagnostika myšlenek a představ.... celý článek

Komentářů: 5 | Poslední komentář: 23.5.2007 09:10

Jedovaté rostliny v dějinách lidstva

Jedovaté rostliny v dějinách lidstva

31.8.2000 00:00  |  Zdraví

Jedovatost rostlin je většinou podmíněna produkty jejich sekundárního metabolismu, projevujícími se vysokou fyziologickou aktivitou i v malých dávkách, anebo při menší toxicitě schopností kumulovat se v organismu. Nejvýznamnější rostlinné jedy najdeme mezi silicemi, alkaloidy, glykosidy a jinými.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 5.6.2006 12:44

Důležité funkce jater

Důležité funkce jater

30.8.2000 00:00  |  Zdraví

Játra jsou orgánem pro život člověka nepostradatelným. Jsou uložena v břišní dutině pod pravou brániční klenbou. Jejich spodní okraj obvykle nepřesahuje pod pravý oblouk žeberní. Jaterní funkce jsou četné a komplexní. Játra mají nezastupitelné místo v řadě chemických reakcí, které nepřetržitě probíhají v lidském těle a slouží k zachování stálosti vnitřního prostředí organismu.... celý článek

Komentářů: 23 | Poslední komentář: 5.10.2017 11:08

Jak postupně degenerujeme

Jak postupně degenerujeme

23.8.2000 00:00  |  Zdraví

Tělo stále hledá svou harmonii, rovnovážný stav vzhledem k okolí a prostředí, v němž žije. A tak si normální průběh věcí vyžaduje, aby se naše fyzická kondice, naše v těle nahromaděné přebytky nějak zneutralizovaly, tj. aby se vyloučilo nebo někam usadilo to, co přichází navíc a co tělo není schopno normálními cestami vyloučit. Rakovina či různé degenerativní choroby nevznikají náhle, z ničeho nic. Jde o dlouhodobý stav. Podívejme se na jednotlivé vývojové etapy tohoto procesu, zvláště ve vztahu k eventuálnímu rozvoji rakoviny.... celý článek

Komentářů: 22 | Poslední komentář: 21.8.2009 01:13

Léčitelé bojují za své uznání

Léčitelé bojují za své uznání

17.8.2000 00:00  |  Zdraví

Odpůrci léčitelství a alternativních způsobů léčení zdůvodňují zrušení podnikání léčitelů na základě živnostenského zákona (ŽZ) tvrzením, že chrání nemocné před nekvalifikovanými zásahy léčitelů, které ve většině případech považují za šarlatány.... celý článek

Komentářů: 78 | Poslední komentář: 14.10.2015 18:40

Myslete holisticky !

Myslete holisticky !

15.8.2000 00:00  |  Zdraví

Je třeba myslet na své tělo každý okamžik. Obecně- jaké je vaše zdraví? Dokážeme si poradit s chronickými zdravotními potížemi? Jestliže ano, jak zodpovědní jsme za to my sami a jak zodpovědná je klasická léčba? Je mnoho otázek, které zajímají holisticky uvažujícího.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 30.5.2006 17:06

Není nemoc jako nemoc

Není nemoc jako nemoc

14.8.2000 00:00  |  Zdraví

Nemoci je možno klasifikovat podle dvou základních znaků: jako choroby, které napravují, vyrovnávají stav organismu. (Nerovnováhu vyrovnávají k rovnováze, disharmonii napravují k harmonii.) Druhou skupinu tvoří choroby degenerativní.... celý článek

Komentářů: 9 | Poslední komentář: 7.6.2007 10:06

Tisíciletí s akupunkturou

Tisíciletí s akupunkturou

8.8.2000 00:00  |  Zdraví

Celé tělo člověka (ale i zvířete) je pokryto kůží se šestadvaceti drahami a tři sta pětašedesáti (nebo i více) akupunkturními body. Tento systém je jakousi obrazovkou, displejem počítače. Tím počítačem je naše tělo. Pokud má dostatečné množství energie a kvalitu v harmonii svých funkcí, pak počítač našeho těla tiše přede a plní úkoly svého softwarového zadání. Pokud je harmonie porušena, funkce počítače je ohrožena a porucha zazáří na displeji 365 bodů a šestadvaceti drah.... celý článek

Komentářů: 0

Holistický přístup ve srovnání s moderním medicínským přístupem

Holistický přístup ve srovnání s moderním medicínským přístupem

7.8.2000 00:00  |  Zdraví

Ve staré Číně byli lékaři posuzování podle toho, když jejich svěřený člověk neonemocněl a ne podle toho, jak léčili nemocné. Pod pojmem léčení máme vžitou představu (a tak to i v klasické medicíně funguje),že Vám lékař dá lék a Vy se uzdravíte.... celý článek

Komentářů: 1 | Poslední komentář: 15.9.2008 23:29

Co znamená přístup jednoty mysli a těla jako celku?

Co znamená přístup jednoty mysli a těla jako celku?

2.8.2000 00:00  |  Zdraví

To znamená, že fysický, citový, i duševní stav vzájemně souvisí a je vzájemně propojený a závislý. Fyzické tělo může být připravené, ale nevyřešené pocity mohou často zabránit úspěšnému léčení. Možná, že jste měli těžké dětství, byli jste nemilováni, zneužíváni. Nebo Vás týrá manžel, žijete s alkoholikem, propustili Vás z práce. Smysl života vám uniká. A pak se cítíte osamělí a opuštění, jste úzkostní, depresivní a samotáři. Vaše vztahy jsou mělké a neuspokojivé. Bojíte se projevit. Často chcete na svoje problémy zapomenout a zastrčíte je hluboko do podvědomí.... celý článek

Komentářů: 4 | Poslední komentář: 12.3.2008 11:47

Holistická medicína

Holistická medicína

2.8.2000 00:00  |  Zdraví

Mnozí z nás vyrostli s omezeným chápáním zdraví. Často inklinujeme k pohledu na zdraví jako na jev těla, odpojený od duševní nebo duchovní činnosti. Klade se důraz na kulturu těla, méně již na kulturu ducha. Lékaři upřednostňují vyšetřovací a léčebné postupy a zapomínají, že teprve v systematicky budovaném vztahu s nemocným se vytváří atmosféra důvěry a spolupráce, která pak umožní i lepší léčbu.... celý článek

Komentářů: 3 | Poslední komentář: 17.10.2013 17:16

Lupenka trochu jinak

Lupenka trochu jinak

2.8.2000 00:00  |  Zdraví

Má-li se něco změnit, tak je třeba o tom stávajícím zapochybovat. To není lehké. Běžně usilujeme o pravý opak. To platí i o psoriase, zvané též lupenka, známá to nemoc kožní a neléčitelná. Vznik lupů je v každé učebnici i odborné literatuře popsán, lépe řečeno opsán, coby urychlený růst kožních buněk. Mám pocit, že se zde bohužel uplatnilo pravidlo: Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou.... celý článek

Komentářů: 68 | Poslední komentář: 28.2.2018 10:51

Vitální síla

Vitální síla

1.8.2000 00:00  |  Zdraví

Homeopaté jsou přesvědčeni, že lidská bytost má jistý mechanizmus udržování rovnováhy. Za předpokladu, že na konstituci nepůsobí příliš dlouhodobý nebo příliš silný stres, je člověk díky působení tohoto mechanizmu zdravý. Hahnemann nazýval tento mechanizmus udržování rovnováhy vitální silou a měl za to, že se jedná o tu energetickou substanci, která je nezávislá na fyzikálních a chemických silách, činí člověka živým a po smrti se ztrácí.... celý článek

Komentářů: 0

Osobnost jako celek

Osobnost jako celek

27.7.2000 00:00  |  Zdraví

Idea léčení osobnosti jako celku je základní součástí klasické homeopatie. Podstatou tohoto přístupu je myšlenka, že symptomy, nemoci či bolesti neexistují samy o sobě, ale odrážejí způsob, jakým se osobnost jako celek vyrovnává se stresem. Bere se v úvahu celá osobnost - ne pouze hmotné tělo, ale také "tělo" mentální a emocionální.... celý článek

Komentářů: 0

Jak si vybrat dobrého léčitele

Jak si vybrat dobrého léčitele

25.7.2000 00:00  |  Zdraví

1. Vyhněte se léčiteli, který vám není sympatický! Zákon přitažlivosti stejnorodého je neomylný. Antipatie jasně poukazují na duchovní nestejnorodost. I když léčitel může být dobrý, vy z jeho energie nic dobrého nenačerpáte.... celý článek

Komentářů: 31 | Poslední komentář: 25.10.2017 08:39

Rozhovor s Petrem Piňosem, autorem nevšední hudby

Rozhovor s Petrem Piňosem, autorem nevšední hudby

24.7.2000 00:00  |  Zdraví

HARMONIE ČAKER: O hudbě a čakrách - energetických centrech těla.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 2.2.2011 22:40

Adoptujte strom

Adoptujte strom

21.7.2000 00:00  |  Zdraví

Ne každý se může aktivně podílet na ochraně přírody a výsadbě stromů. Každý komu není lhostejný osud naší krajiny a prostředí ve městech, však může pomoci.Vašich 200,- Kč pokryje náklady na vypěstování sazenice a následnou péči o strom do věku, kdy již bude soběstačný.Vaše peníze budou shromažďovány na samostatném účtu pro stromy, který je spravován Nadací Partnerství.... celý článek

Komentářů: 2 | Poslední komentář: 10.9.2009 15:05

Lidský hlas - nástroj k léčení

Lidský hlas - nástroj k léčení

19.7.2000 00:00  |  Zdraví

Rytmus, jednotlivé tóny, zvuk hudebních nástrojů či jiných vokálních prostředků - to vše můžeme využít a uvést v soulad s fyziologickou činností svého těla. A není k tomu ani třeba mít rozsáhlé znalosti o hudbě. Každý z nás je hudebně založen. Je to vrozené naší povaze. Hudba nás obklopuje a promlouvá k nám od okamžiku početí - od zvuků, které k nám pronikají přes plodovou vodu v průběhu těhotenství, až po rytmický tep našeho srdce. Hudba a rytmus jsou sám život.... celý článek

Komentářů: 6 | Poslední komentář: 18.9.2009 13:33