Apaton: Nová forma chemoterapie

10.6.2011 00:00
Zdraví

Badatelé a lékaři z Uro-onkologické kliniky v Akrons Ohio (USA), z katolické Univerzity v Lovani (Belgie) a z Lékařské fakulty v Newcastle-upon-Tyne ve Velké Británii ve svých několikaletých bádáních sledovali vliv vitaminu C samotného a v kombinaci s vitaminem K3 (menadionem) na růst 30 typů rakovinových nádorů ve tkáňových kulturách, u zvířat a posléze v kontrolovaných a schválených klinických zkouškách u lidí.

Zjistili, že kombinace těchto dvou vitaminů v poměru 100:1 je velmi užitečná jako příprava na chemoterapii; zajistí odumírání nádorů v období mezi etapami chemoterapie i po jejím skončení. Kombinaci vitaminu C a K3 nazvali Apaton a tento produkt je od roku 2004 v USA patentován. FDA schválil klinické zkoušky a po první úspěšné klinické studii povolil užití Apatonu pro tera­pii metastáz a nádorů neoperabilní rakoviny močového měchýře v klinických zkouškách. ¨

Bohužel Apaton není dosud dostupný na trhu a autoři nemohou reagovat na desítky žádostí informo­vaných pacientů o jeho dodávku. Mohl by to však být podnět pro výrobce potravinových doplňků. Je zřejmé, že klinické zkoušky v USA vzbudily velikou pozornost a byly opakovány i na jiných klinikách.

- Apaton nemá žádné vedlejší toxické účinky. To je jeho před­nost před všemi dosud užívanými typy chemoterapií. V klinic­kých testech sledovali jeho podávání nejprve po dobu 12 tý­dnů, poté někteří pacienti pokračovali v jeho užívání po dobu dvou let.

- Apaton je levný. To je veliká přednost pro pacienty, kteří ne­mohou platit drahou chemoterapii. Na druhé straně je to urči­tý důvod nezájmu farmaceutických firem.

- Dávkování Apatonu: V klinických zkouškách se užívá vitamin C a vitamin K3 v množství 5000 mg C a 50 mg K3 denně. Apa­ton má formu tobolek (500 mg kyseliny askorbové a 5 mg K3) a podává se každý den v tomto systému: 2 tobolky na počát­ku, pak 1 tobolka každé dvě hodiny k dosažení 6 dávek, před usnutím poslední dvě dávky - celkem deset dávek Apatonu denně.

Autoři tohoto projektu, se kterými jsem se na vědecké konfe­renci osobně setkala, jsou přesvědčeni, že objevili nový, moder­ní způsob chemoterapie, který bude znamenat výrazné zlepšeni kvality života nemocného a výrazné zlevnění léčby rakoviny.

Zdroj: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., prof.RNDr. Jiří Patočka. DrSc. - Doba Jedová, nakladatelství Triton

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Upozorňuji, že RNDr.Anna strunecká, DrSc. Uveřejnila nepravdivé...
Jaroslav  |  10.11.2011 16:01

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *