10+1 otázek a odpovědí týkajících se úhrady zdravotní péče pro těžce nemocné pacienty dle § 16

1.2.2018 00:01
Zdraví

V poslední době se média stále častěji věnují případům, kdy lékaři doporučili pacientovi s vážnou chorobou léčbu, kterou však není možné podle platného zákona zaplatit z veřejného zdravotního pojištění. Některé dotazy týkající se uvedené problematiky se stále opakují. Odpovědi, které VZP médiím trpělivě poskytuje, se však k veřejnosti ne vždy dostávají v nezkreslené podobě. Aby byli jak klienti největší zdravotní pojišťovny, tak i ostatní lidé o situaci objektivně informováni, zveřejňujeme nejčastěji se vyskytující dotazy a odpovědi na ně.

Proč VZP odmítá některým klientům uhradit léky, které by jim podle lékařů mohly pomoci?

Jaká léčba a komu může být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, neurčují jednotlivé zdravotní pojišťovny, ale platná legislativa.
Ta upravuje jak případy, kdy je úhrada léku stanovena Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), tak případy, kdy úhrada stanovena není.
V případě, že SÚKL stanovil úhradu, VZP tyto léky standardně hradí. I v případě, že SÚKL úhradu doposud nestanovil, může pojišťovna klientovi lék zaplatit v nestandardním výjimečném režimu (podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb.). Zákon na takové možnosti pamatuje. Nicméně jako jednoznačnou podmínku tentýž zákon stanoví, že pojišťovna může lék takto výjimečně uhradit jen tehdy, je-li to jediná možnost léčby (tento termín je v zákoně jako podmínka výslovně uveden).
Pokud jde tedy o lék, pro který SÚKL zatím nestanovil úhradu a u konkrétního pacienta nejde ani o jedinou možnost léčby, platné zákony pojišťovně neumožňují přípravek uhradit.

Nepřipadají vám takové zákony nesmyslné a proti zájmu klientů?

VZP zákony ani vyhlášky, nařízení vlády a další legislativní normy nenavrhuje, ani netvoří, naopak je povinna je respektovat (Ústava ČR nepřisuzuje zdravotním pojišťovnám zákonodárnou iniciativu). Pokud je tedy kdokoliv toho názoru, že zákon by měl v konkrétním bodě vypadat jinak, nemůže z toho vinit zdravotní pojišťovnu a stejně tak nemůže chtít, aby zdravotní pojišťovna zákon změnila. Rovněž nemůže nikdo požadovat, aby zdravotní pojišťovna jednala protizákonně.
Je nám moc líto, pokud se naši klienti dostávají do obtížných životních situací, snažíme se jim ze všech sil pomoci a každému z nich také zajistíme nejlepší možnou léčbu, kterou v jeho konkrétním případě zákon umožňuje z veřejného zdravotního pojištění uhradit. Ale i my - stejně jako všichni ostatní - musíme respektovat platné zákony.

To ve VZP od stolu rozhodujete a zamítáte léčbu, kterou klientům doporučili profesoři a docenti na špičkových klinikách?

V žádném případě. Většinu rozhodnutí, a zejména ta problematická, necháváme posoudit špičkovými odborníky z daných oborů, kteří rovněž pracují na špičkových klinických pracovištích a VZP je využívá pouze na částečný úvazek jako revizní lékaře.
Navíc řadu případů konzultujeme i přímo s odbornými lékařskými společnostmi, což jsou nejvyšší odborné autority v daném oboru v rámci ČR.

Jak je možné, že jedna pojišťovna odmítne lék svému klientovi zaplatit a jiná pojišťovna stejný lék svému pojištěnci uhradí?

Vždy záleží na zdravotním stavu konkrétního pacienta. Žádní dva lidé nejsou stejní. I když mají třeba stejnou diagnózu, mohou mít každý jiné přidružené diagnózy, každý jiné komplikace, každý se mohl doposud léčit jinak a nemoc u něj může být v jiném stadiu. S největší pravděpodobností by tak pacientovi, kterému byla výjimečná úhrada jinak nehrazeného léku schválena jednou pojišťovnou, stejně vyhověla i jiná zdravotní pojišťovna. Prostě proto, že jeho zdravotní stav to vyžaduje a konkrétně u něj jde o jedinou možnost léčby. A naopak - klientovi, kterému jedna pojišťovna běžně nehrazenou léčbu zaplatit odmítla, by ji odmítla zaplatit i každá jiná pojišťovna, protože v jeho případě připadala v úvahu i jiná možnost léčby.

Co mají dělat lidé, kterým VZP odmítne uhradit léčbu?

VZP nikomu neodmítne zaplatit léčbu. Pouze v případech, kdy konkrétní léčba nemůže být v souladu se zákonem hrazena z veřejného zdravotního pojištění, zaplatí svým klientům jinou z řady možností léčby. Přičemž jde vždy o léčbu plně odpovídající odborným standardům, které stanovily odborné lékařské společnosti.

Co mají dělat lidé, kteří chtějí od pojišťovny uhradit léčbu, která je pro ně podle jejich lékaře nejlepší, ale pojišťovna ji uhradit odmítá?

Je velmi těžké říci, která léčba je skutečně ta nejlepší. Leckdy se stává, že vhodnost jednoho způsobu léčby konzultujeme se dvěma odbornými společnosti a dostaneme od nich diametrálně odlišná stanoviska. Takto se například Česká onkologická společnost a Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky neshodnou, zda má být hrazena z veřejného pojištění protonová léčba prostaty.
Navíc jak už bylo uvedeno u předchozího dotazu - VZP nikomu neodmítne zaplatit léčbu. Pouze v případech, kdy konkrétní léčba nemůže být v souladu se zákonem hrazena z veřejného zdravotního pojištění, zaplatí svým klientům jinou z řady možností léčby. Přičemž jde vždy o léčbu plně odpovídající odborným standardům, které stanovily odborné lékařské společnosti.


V médiích vystupují někteří právníci, kteří tvrdí, že VZP posuzuje § 16 špatně a výklad by měl být jiný, příznivější pro klienty.

Říká se, že když požádáte dva právníky o právní názor na jednu věc, dostanete od nich tři právní názory. Samozřejmě, že každý má právo na svůj právní názor, nicméně z hlediska práva má názor libovolného právníka vystupujícího v médiích zhruba stejnou váhu, jako názor kohokoliv, kdo jde venku po ulici. Rozhodně není o nic kvalifikovanější a významnější než právní názor právníků z VZP. Jediný, kdo je kompetentní k tomu závazně vykládat zákony, je soud.

Lidé ale nemohou čekat na soudní rozhodnutí, když mají vážnou nemoc a může u nich hrozit nebezpečí z prodlení.

Každý má možnost, pokud se rozhodne řešit svou věc soudně, požádat soud o vydání předběžného opatření, tzn. požádat, aby soud prakticky obratem nařídil VZP hradit léčbu. To pak může být otázka několika dní.

Proč zamítáte tolik žádostí o moderní léčbu?

Jak už bylo řečeno, o tom, co lze a nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění, nerozhodují pojišťovny, ale platná legislativa.
V loňském roce lékaři žádali VZP pro své pacienty o nestandardní výjimečnou úhradu léčby ve více než 14 tisících případů. VZP schválila více než 90 % těchto „výjimek“ a na základě toho zaplatila klientům léky za víc než 1 miliardu korun. Naprosto srovnatelné procento žádostí zamítají i další zdravotní pojišťovny.

Jak tři největší pojišťovny v roce 2016 schvalovaly a zamítaly žádosti dle § 16


Přesto jste ale zhruba 1 400 klientům zamítli léčbu, kterou jim lékaři doporučili. Jak to chcete do budoucna řešit?

VZP minulý týden na tiskové konferenci představila návrh řešení. Tím je podle našeho názoru princip „platby za výsledek“, někdy nazývaný též „princip sdílení rizik“.Firma, která si za přínosem svého léku stojí, nemá důvod k obavám a neměla by mít s tímto principem problém. Pokud si ale sám výrobce není jistý funkčností svého léku, odmítá přistoupit na princip „úhrady za výsledek“ a navíc nejde o jedinou možnost léčby, pak VZP nemůže léčbu svévolně schválit. Jediný zaručený efekt by v takovém případě byl ten finanční pro farmaceutický průmysl. A to by bylo v rozporu jak se stávajícím zákonem, tak s prostou logikou, ale i s principem solidarity, na kterém je zdravotní systém založen. Má jít o solidaritu s nemocnými, nikoliv s nadnárodními farmaceutickými korporacemi, které bez ohledu na pacienty řeší hlavně své zisky.
VZP již s několika výrobci takovou dohodu uzavřela a jejich výrobky hradí. Vše ale zatím záleží na vstřícnosti firem. Současná legislativa nedává VZP možnost takový postup účinně prosazovat. To by se dle našeho názoru mělo změnit.

Proč nejsou moderní léky v ČR dostupné stejně jako v cizině?

Co se týče dostupnosti biologické léčby, je na tom ČR nejlépe ze zemí střední a východní Evropy a přinejmenším stejně dobře jako západoevropské země se srovnatelným HDP.
V loňském roce zaplatila VZP za biologickou léčbu 10 miliard korun. Tuto částku spotřebovalo cca 30 tisíc lidí. Před pěti lety to bylo něco přes 5 miliard a 20 tisíc klientů.

Každému klientovi uhradí VZP nejlepší možnou péči, kterou vyžaduje jeho zdravotní stav a jejíž úhradu umožňují platné legislativní mantinely.


Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

Související články

Pomůcky pro klientky po rakovině prsu

11.1.2018 00:01

Metadonová substituční terapie je stále pro většinu pacientů nedostupná

19.10.2017 08:01

Nový index upřesní prognózu a pomůže v rozhodování o smysluplné léčbě starších pacientů

31.8.2017 00:01

Kdo předepisuje léky při a po hospitalizaci v nemocnici

15.8.2017 00:01

Kolik stojí krev

8.8.2017 00:01

Proč nám u lékaře vadí doplatky, ale s úplatky problém nemáme? Smýšlením máme blíž k Albáncům než Švýcarům

24.7.2017 00:01

Zdravotní pojišťovny chtějí dát pojištěncům možnost ovlivnit výši pojistného.

30.6.2017 00:01

Bude fungovat naše zdravotnictví i v příštích letech?

31.5.2017 00:01

Těžko léčitelné choroby - rozhovor s odborníkem o inovativní léčbě (rakovina, Alzheimer, Crohnova choroba,...)

19.5.2017 00:01

Dostupná biosimilární biologická léčba vrací nemocné do života

12.5.2017 00:01

Pomůže umělá inteligence získat lékařům čas na pacienta?

28.4.2017 00:01

Síť mobilních hospiců umožňuje lidem zemřít v domácím prostředí

13.1.2017 00:01

Dětská paliativní péče je v ČR špatně dostupná

6.1.2017 00:01

Jak je to s délkou doby čekání na plánované vyšetření?

28.11.2016 00:01

Jak jsou operace očí hrazeny VZP

3.11.2016 00:01

Péče o pacienty s inkontinencí je nedostatečná

2.11.2016 00:01

Nové preventivní vyšetření odhalí onemocnění ledvin

1.11.2016 00:01

Náhradní mateřství má být poslední nadějí, ne obchodem

6.10.2016 00:01

Co je potřeba vědět, když chceme žádat o léčebnou rehabilitaci

5.5.2016 00:01

Novou zubní protézu vám VZP proplatí každé tři roky

10.3.2016 00:01

Musí se platiti sponzorský dar gynekologovi?

18.2.2016 00:01

Jak je hrazena péče výživového poradce

19.11.2015 00:01

Stát by měl nést zodpovědnost za poškození zdraví dítěte po povinném očkování

24.9.2015 00:01

Desítky pacientek se vyhnuly chemoterapii díky novému testu

1.9.2015 00:01

Refundace po úrazu v cizině

3.7.2015 00:01

Kdy má pacient právo na přepravu s doprovodem

25.2.2015 00:01

Unikátní technologie zachraňují děti u nás i ve světě

3.7.2014 00:01

Při výběru pojištění se ptejte na asistenci, ušetří vám náklady i starosti

27.6.2014 00:01

Češi mohou na operace do EU bez souhlasu pojišťovny, ale nemusí se to vyplatit

21.5.2014 00:01

Unikátní léčba bércových vředů a nehojících se ran

5.5.2014 00:01

Lidé si mohou vyžádat přehled vykázané zdravotní péče

21.4.2014 00:01

V nemoci tráví Češi v průměru 17 let života

4.4.2014 00:01

Chraňte se pro případ závažného onemocnění

30.10.2013 07:51

Nesprávně provedená operace? Bez právníka to nepůjde.

6.8.2013 00:01

Jsou vaše léky opravdu bezpečné?

26.11.2012 00:01

Moderní léčba spasticity

29.6.2012 00:01

Víte, kolik jste letos zaplatili na poplatcích a doplatcích za zdravotní péči?

31.8.2011 00:00

Revoluční novinka v léčbě očních vad: Asférické nitrooční čočky

8.7.2011 00:00

Přeshraniční lékařská péče

10.6.2011 00:00

Domácí ošetřovatelská péče je stále více žádaná

6.10.2010 00:00

Stále více populární lázeňská péče u diabetiků

25.3.2010 13:50

Pacienti s rakovinou se mohou poradit o biologické léčbě

11.11.2008 00:00

Biologická léčba má méně nežádoucích účinků než chemoterapie

13.5.2008 00:00

Biologická léčba umožní běžný život pacientům se záněty střev

21.12.2007 00:00

Rodiče mají právo být s dětmi v nemocnici celou dobu

10.9.2007 00:00

Revmatická onemocnění a biologická léčba

31.7.2007 00:00

První příznaky vážného onemocnění

13.6.2002 00:00

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Spousta nicneříkajících slov, výmluvy. Může mi někdo vysvětlit,...
Ducky  |  1.2.2018 09:25

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *